เกลี้ ยงแผงแล้ว เล ขอ่ างน้ำม นต์ พ่อขุนช้าง เล ขผ้าแดง ไอ้ไข่ วัดไผ่แขก

ผู้สื่อข่าวสย ามนิวส์ร ายงานว่า มีบรรดานักแสวงโช คจากหลายพื้นที่หลั่งไหล

กันเดินทางมาขอโช คลาภจากไอ้ไข่ ที่ตั้งอยู่ในศาลาที่พักภายในวัด

หลังจากทราบว่าที่วัดไผ่แขกแห่งนี้มีรูปปั้นไอ้ไข่ มาให้ประชาชนได้มาขอพร

ขอโช คลาภกัน ด้วยแ รงศรัทธาไอ้ไข่จึงมีประชาชนมาขอพรกันอย่ างไม่ขา ดสาย

พระครูวินัยธรดุสิต สุจิณโณ (หลวงปู่ดุสิต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุทุมพราราม

(วัดไผ่แขก) เปิ ดเผยว่า ที่วัดไผ่แขกแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหลายอย่ าง

เช่น หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า ที่ชอบการถวายพัดลม เป็นพระประธาน

อยู่ในวิหารสแตนเลส พ่อขุนช้างมหาเศร ษฐีเมืองสุพรรณล่าสุดมีญาติโยมมา

ขอพรแล้วโช คดีได้นำไอ้ไข่มาไว้ที่วัดอาตมาก็ไม่ขัดจึงจัดสถานที่ไว้ให้ญาติ

โยมลูกศิษย์มาไหว้ขอพรกัน หลังจากที่ได้ประกอบพิธีบวงสรวงไอ้ไข่ก่อนวัน

ห วยออกแล้วได้จุดประทัดแก้บน ญาติโยมและลูกศิษย์ที่มาร่วมพิธีจำนวนมาก

ได้นำเลขหางประทัดไปเสี่ ยงโช คปรากฏว่าโช คดีรับท รัพย์กันไปจำนวนมาก

หลังจากข่าวมีคนโ ชคดีจากไอ้ไข่ที่เพิ่งได้มาไม่นานต่างก็หลั่งไหลกันมาขอพร

กันและนำ หนังสติ๊ก ชุดทหาร และประทัด มาจุดแก้บนกันอย่ างไม่ข าดสาย

อย่ างไรก็ตาม อย ากฝากถึงญาติโยมขอให้มีสติคนที่มาขอโช คลาภนั้นอยู่ที่

บุญวาสนาและโช คชะตาของแต่ละคน อย ากให้ญาติโยมหมั่นทำบุญสร้างกุศล

ให้มากๆทางด้านนายจำนง สนใจ อายุ 70 ปีสมาชิกสภาเทศบ าลเมืองเสนา

จ.พระนครศรีอยุธย า เปิ ดเผยว่าตนเลื่อมใสศรัทธาพ่อขุนช้างเศร ษฐีเมืองสุพรรณ

มากตนเคยมาขอโช คจากพ่อขุนช้างแล้วโช คดีถูกห วยติดกัน 3 งวดแต่ละงวดรับ

ทรั พย์หลักล้าน และวันนี้ก็เดินทางมาพร้อมกับญาติๆเพื่อมาขอพรขอโช คจากพ่อ

ขุนช้าง อีก ซึ่งงวดนี้ตนดูเลขจากน้ำมนต์ในอ่างพ่อขุนช้างเห็นเลข 98 ชัดเจนมาก

ส่วน 3 ตัวนั้นเป็นเลข 982 และทราบว่าเลขนี้เจ้ามืออั้นอีกต่างหากส่วนบรรย ากาศ

การหาเลขเด็ดนั้นบรรดาคอห วยต่างใช้โทรศัพท์มือถือส่องดูเลขในอ่างน้ำมนต์พ่อขุนช้าง

เลขหางประทัดที่จุดแก้บนไอ้ไข่และเลขธูปที่นำมาจุดแก้บนกับไอ้ไข่ เพื่อนำเลขที่ได้ไป

เสี่ ยงโ ชคกันอย่ างต่อเนื่อง คนที่มาขอพร ขอโ ชคลาภกับไอ้ไข่ที่วัดไผ่แขกต่างพูดเป็น

เ สียงเดียวกันว่าคนที่เลื่อมใสศรัทธาไอ้ไข่แล้วคิดดี ทำดี ไอ้ไข่ก็จะให้โช คลาภส่วนมาก

ผู้โช คดีที่มากราบไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จ ก็จะนำผ้าขาวม้า พัดลม หัวหมู

เป็ด ไก่ พวงมาลัย ดอกไม้ ส่วนพัดลมที่ญาติโยมมาขอพรแล้วโช คดีนำมาแก้บน

ทางวัดก็จะนำไปแจกจ่ายตามโรงพย าบ าล และโรงเรียน ถ้าสถานศึกษาหรือโรง

พย าบ าลไหนมีความประสงค์จะนำพัดลมไปใช้เพื่อสาธารณะขอให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์มาทางวัดจะจัดให้

ข้อมูลsiamnews

Show More