สา วใจบุ ญช่ วยเ หลือคุ ณย ายหลั งเห็นเก็ บของเก่ าแล กข้ าวกิน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 ที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟ ซบุ๊ค Supitcha Koklangdon

ได้ออกมาโพ สต์ข้อความเรื่องราวดีๆให้ชาวโซเชี ยลให้อ่านกัน วันนี้มีคุณย าย

เดิ นมาไม่ค่อยมีแร งเท่าไร แล้วมานั่งพักข้างๆเรา เราหันไปถามว่าคุณย าย

มาจากที่ไหน ย ายบอกว่ามาจาก หนองงูเหลื อมโคราช นั่งรถโดยสารมาขอข้าวเขากิน

แล้วก็หาเก็บของไปแล กข้าวกิน เปิ ดกระเป๋าให้เราดูย ายมีเงิ นอยู่ 20 กว่าบ าท

เราเจอย ายตอน 09:00 ย ายโช ว์ข้าวต้มมัดให้ดูว่าเขาให้ย ายมา แล้วย ายก็ยิ้ม

ย ายเล่าว่าที่บ้ านไม่มีกินเลย ถ้าไม่นั่งรถออกมา เดินขอในเมื องโคราชก็คงไม่มีกิน

สงส ารย ายมากๆๆ เราขอที่อยู่ย ายไว้ ย ายไม่มีโทรศั พท์ ไม่มีเ ลขบั ญชี

ย ายบอกว่าย ายไม่เคยทำบั ญชีเลย ช่วงที่เจอย ายเรารีบเพราะมีถ่ ายงาน

เลยคุยได้ไม่นาน ตอนนั้นมีเงิ นติดตัวไม่เ ยอะ แต่ดีที่เราซื้อหมูปิ้งไว้กินก่อน

ทำงานเลยได้เอาให้คุณย าย กับเ งิน 500เราบอกว่าเราจะส่งของไปให้ที่บ้ านย าย

อย ากได้อะไร ย ายบอกว่า อย ากได้แค่ข้าวสารกินพอ สำหรับใครที่อย ากส่งของ

ให้คุณย ายนะคะ อยู่ที่ จ.นคร ราชสีมา ย ายบัว ศิริชาติ

ปล. คุณย ายไม่มีโทรศั พท์ แต่เราให้เบอร์เราไว้กับคุณย าย

ถ้ามีเรื่ องเดื อดร้อนให้โทรมาหาเราโดยตรง ใครอย ากช่วยคุณย าย

ส่งของไปให้ตามที่อยู่ที่เขี ยนไว้ได้เลยนะคะ

อย่ างไรก็ตามเป็นเรื่ องราวที่น่าชื่มชมมากๆเลยนะคะ

ขอบคุณ Supitcha Koklangdon

Show More