ราค าน้ำมัน ปรั บขึ้นทุ กชนิด

สำหรับราค าน้ำมัน บมจ.ปตท. และ บมจ.บ างจากปิโตรเลียม

Petrol fuel pumps for filling the car at a gas station in the city.

ประกาศปรั บราค าน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุ กชนิดขึ้น 50 สตางค์/ลิตร

เว้น E85 ปรั บขึ้น 30 สตางค์/ลิตร และน้ำมันกลุ่มดีเซล ปรั บขึ้น 30 สตางค์/ลิตร

มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 18 ก.ย. 63 ใครน้ำมันใกล้หมดรีบเติมด่วน

เพราะพรุ่งนี้ราค าน้ำมันปรั บขึ้นทุ กชนิดเติมน้ำมันสำหรับราค าใหม่มีดังนี้

Close up of fuel monitoring system refueling a petroleum to vehicle at gas station.

ดีเซล อยู่ที่ 21.19 บ าท/ลิตร

ดีเซล B20 อยู่ที่ 17.94 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 21.75 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 21.48 บ าท/ลิตร

E20 อยู่ที่ 20.24 บ าท/ลิตร

E85 อยู่ที่ 18.04 บ าท/ลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 29.16 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ราค าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. วันนี้รีบเติมน้ำมันก่อนเข้าบ้ าน พรุ่งนี้ราค าน้ำมันปรั บขึ้นทุ กชนิด

ข้อมูลsiamstreet

Show More