คนเกิ ด4 ราศีชี วิตสุขสบ ายไปตลอดแว วเศ รษฐีจับ

เทวดาชี้ทางร าศีกันย์

เป็นเจ้าแห่งวิชาการข้อมูลและตั้งบรรทัดฐานที่ถูกต้อง คุณเป็นคนหัวสูงมาก

ในขณะเดียวกันทั้งสูงและเป็นคนที่มีรสนิยมในตัวเองที่ละเอียดรอบคอบมาก

ฉะนั้นการทำงานอะไรก็ตามแต่ของคุณจะต้องวางแผนอย่ างละเอียดรอบคอบตั่งแต่เล็กๆ

มักมองโลกด้วยสายตาแห่งความจริง ไม่ใช่หนุ่มนักฝันเลยสักนิดเดียว เป็นคนคิดเล็กคิดน้อย

ยิ่งร วยร าศีธนู

ผู้ที่เกิ ดในร า ศีนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ คบง่าย เข้ากับคนได้ทุกระดับทุกชั้น

เป็นคนช่างพูดช่างคุยเฮฮา บ างทีสนุกสนานไปได้ทั้งวัน

เป็นนักสันทนาการชอบที่จะเทคแคร์เอาใจและดูแลมาก

เป็นสจ๊วตดี เป็นมัคคุเทศน์ดีมาก จริงใจในการที่จะดูแลเอาใจใส่ใครก็ตาม

แต่ที่ย ากลำบ าก เสียสละ บ างครั้งมากจนเกินไป

ทำให้ครอบครัวพินาศได้ชาวร า ศีธนูเป็นคนที่มีความชัดเจนในการกีฬา

รุ่งเรืองร าศีกรกฎ

ชาวน า ศีกรกฎเป็นคนธาตุน้ำ ดิ้นรนต่อสู้ไขว่คว้าหาอนาคตด้วยตัวเอง

เพราะ เป็นคนกระตือรือร้นอยู่เสมอ ชอบของสวยงาม คิดเล็กคิดน้อยไม่ชอบให้ใครมาเผด็จการ

งานที่เหมาะกับคนเกิ ดร าศีนี้ คือ อาจารย์ นักวิศวะ นักคิด โปรแก รมเมอร์ หรือครีเอทีฟ

วงปังร าศีมีน

ชาวร า ศีมีน เป็นคนที่มีจิตใจที่แข็ง บ างทีก็ดูเ ลื อดเย็นเกินไป เป็นคนที่พูดไม่เยอะ

แต่มักจะชอบสะสมความคิดเอาไว้เรื่อยๆ เมื่อถึงคราวที่เก็บเอาไว้ไม่อยู่แล้วก็จะร่า ยออกมาเป็นกลอนย าว

แต่ทว่าชาวร า ศีนี้เป็นคนจริงจังแพ้ไม่เป็น เข้มแข็งมากจนดูเป็นคนเ ลื อดร้อน

ปากจัด เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาก ฉะนั้น ผู้ที่เกิ ดร า ศีมีนจะเหมาะกับงานประเภทที่ต้องเข้าพบปะผู้คน

เดินทางโยกย้ ายไปในที่ต่างๆ และด้วยความเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีนี่เองที่จะทำให้เหล่า

บรรดาเพื่อนร่วมงานมักจะคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลื อตลอด

ข้อมูลpostnet

Show More