เปิ ดพื้ นที่สีแ ดง เสี่ ยง โนอึล ถล่ มหนั กถึงหนั กมาก

วันนี้(19 ก.ย.) กรมอุตุนิยมวิทย าร ายงาน พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (19 ก.ย.) พายุระดั บ 3 (โซนร้อน) โนอึล

ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดั บ 2 (ดีเปรสชัน) โนอึลปกคลุ มบริเวณจังหวัดขอนแก่น

ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแ รง บริเวณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่

อาศัยในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจ

ทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ และระวังอันตร ายจากลมแ รง

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแ รงไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

มีกำลังแ รงขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแ รงขึ้น

โดยอ่าวไทยตอนบน และทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า

คะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวัง

และควรงดการเดินเรือจนถึงวันที่ 20 ก.ย. 63

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล – เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ภาคเหนือ – เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้าง

โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และลมแ รง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก

กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้าง

โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และลมแ รงบริเวณจังหวัด ชัยภูมิ

ขอนแก่น มหาสารค าม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร

อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ภาคกลาง – เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี

ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ภาคตะวันออก – เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก

ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) – เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร

สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) – เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมแ รง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพ สต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า

ขณะนี้ กทม.ได้ลดระดั บน้ำในคลองสายหลักและสายรองให้อยู่ในระดั บต่ำสุด

เพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนจากพายุโนอึล ตามที่กรมอุตุนิยมวิทย าค าดการณ์ไว้

ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินเรือในคลองสายต่างๆ แต่หากสถ านการณ์ปกติ

ก็จะเพิ่มระดั บน้ำเพื่อให้การสัญจรสะดวกต่อไป ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ ยง

ภั ยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำ

ท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ และระวังอันตร ายจากลมแ รง

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแร งไว้ด้วย

ข้อมูลsiamtopic

Show More