ทนายยืนยัน ไมค์ ได้สิ ทธิ์ รับรองบุ ตร

เมื่อวันที่ 19 กย 63 เพจ ธราวุฒิ ขุดประเด็น ได้โพ สต์ข้อคว ามระบุว่า

ทนายยัน ไมค์ ได้สิ ทธิ์รับรองบุ ตร ยุเลี้ยงแต่ลู กให้แม่หากินเอง

หลังจากที่นักแสดงหนุ่ม ไมค์ พิรัชต์ นิธิไพศ าลกุล ได้เดิ นทางไปที่ศาล

เย าวชนและครอบครัวกลาง ในคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุ ตรร่วมกับ

ซาร่า ค าซิงกินี เพื่อขอให้ศ าลพิพา กษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย

โดยนักแสดงหนุ่มได้ร้องเพื่อจดทะเบียนรับรองบุ ตร ใช้อำนาจปกครอง

หลังไม่ได้พบหน้าลู กมานานหลายเดือนอย่ างไรก็ตามที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา

6 ปี ทางด้านหนุ่ม ไมค์ พิรัชต์ ได้รับผิดชอบค่ าเลี้ยงดูลูกชาย แม็กซ์เวลล์

ไปเกือบ 10 ล้านบ าท ตั้งแต่ลู ก คลอ ดมาก็จ่ายแล้ว 4 แสนกว่าเป็นค่ า

คลอ ด ลู ก แถมยังให้เงิ นเดือนอดี ตแฟนส าวเดือนละ 3 หมื่นบ าท

นอกจากนี้ยังมีค่ าพี่เลี้ยง ค่ าคนขับรถ ค่ าโรงเรี ยนอีกเกือบล้านต่อปี

รวมถึงค่ าประกันลู ก และค่ าจัดวันเกิ ดล่าสุดทางเพ จทนายชื่ อดังอย่ าง

ทนายตัวแสบ Badass Attorneyก็ได้ออกมาโพ สต์ข้อความ โดยระบุว่า

ไมค์ มีสิ ทธิ์ได้เซ็นรับรองบุ ตร 100 บอกที่ผ่านมาฝ่ายช ายดูแลได้เกินหน้าที่

พ่อคนหนึ่งแล้ว เรื่องนี้อย ากอธิบ ายเพราะมีประเด็นที่หล ายคนเข้าใจผิ ดกันมา

นานแทรกอยู่นิดนึงการใส่ชื่อว่าเป็นบิดาในใบสูติบัตรของลู ก ไม่ได้มีผลเป็น

การรับรองบุ ตรหรื อทำให้เป็นพ่อที่ชอบด้ วยกฎหมาย ถ้าเป็นการคลอดในขณะ

ที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบี ยนสมรสกัน สถานะตามกฎหมายคือ บุ ตรนอกสมรสของ

ฝ่ายชายเท่านั้นครับฉะนั้นอำนาจปกครองและผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายคือแม่ฝ่ายเดียวล้วนๆ

หน้าที่ตามกฎหมายในการเลี้ยงดูลู กก็ตกกับฝ่ายแม่คนเดียว

ถ้าพูดกันตามศีลธรรม การที่ไมค์ออกค่ าใช้จ่ายให้ลู กเป็นสิ่งที่พึงกระทำ

แต่ถ้าพูดกันตามกฎหมายเพียวๆ ไมค์ ไม่ต้องจ่ายเงิ นค่ าเลี้ยงดูสักบ าทเลยก็ได้

เพราะไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายใดๆเลยที่ต้องดูแล แต่เขาก็ยังทำการร้องศาลขอรับรองบุ ตร

เอาแบบกลางๆ ผมเชื่ อว่ายังไงศาลก็ให้เพราะตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก การที่เด็ ก

มีทั้งพ่อและแม่ย่อมดีกับตัวเด็ กมากกว่า และถือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของเด็ ก

ถึงอีกฝ่ายจะคัดค้ านแต่ในกรณีของไมค์ผมว่าหาเห ตุค้ านย ากครับ อีกอย่ างการรับรอง

บุ ตรถ้าจำไม่ผิดเคสนี้เคยมีผลตรวจ DNA ไปแล้วด้วยซ้ำผมว่าการค้ านลอยๆ

แทบจะไม่มีผลอะไรไอ้จะค้ านว่าไมค์ทำหน้าที่พ่อไม่ดี ประพฤติตัวไม่ดีเหรอ

ผมดูจากบิลค่ าใช้จ่ายผมว่าไมค์ทำเกินหน้าที่ไปเยอะมากเลยนะ ไม่รวมภาพที่เรา

เคยเห็นในสื่อเวลาเขาอยู่กับลู กที่ผมมค่อนข้างงงคือสิ่งที่คุณแม่ของแม็กแวล

เรียกร้อง คือจะเอาค่ าเลี้ยงดูต่างๆ คุณต้อง ให้เขาเป็นพ่อเด็กสิ ไม่ใช่จะค้ านแต่จะเอาเงิ นเขา

และที่สำคัญ การรับรองบุ ตรหน้าที่ตามกฎหมายคือ การอุปการะเลี้ยงดูบุ ตรเท่านั้น

ส่วนแม่ของลูกที่แยกทางกันไปแล้วไม่เกี่ยวนะเอาจริงถ้าขึ้นศ าลผมว่าจบได้แน่ๆ

และเรื่องรับรองบุ ตรยังไงก็คงได้100 เปอร์เซ็น แต่ถ้าคุยกันย ากจริงๆ แล้วไมค์เล่นบทโ หด

ถ้าการรับรองบุ ตรไม่ประสบความสำเร็จ เช่น จ่ายให้แค่ค่ าเทอม ค่ าใช้จ่ายต่างๆในการเรียน

นะส่วนเงิ นให้ลู กไปเปิ ดบัญชีต่างหากแล้าเอาเงิ นเข้าแต่บั ญชีลูกทุ กเดือนเป็นเงิ นของลูก

ไปเลยไม่โอนผ่านแม่สักบ าท แล้วให้แม่ที่ชอบด้วยกฎหมายคนนั้นแบกค่ าใช้จ่ายเอาเองหมด

ผมว่าออกธงนี้ถึงฟังดูโหดร้ ายกับลู ก แต่ก็ดีกว่าเอาเงิ นไปเทให้กับคนกลางที่ไม่รู้จะถึงลู กหรือเปล่า

ข้อมูลmumkhao

Show More