พายุโนอึล ถล่ มบุรีรั มย์ 4หมู่บ้ านจม 400หลัง หนั กสุดในรอบ 30 ปี

วันที่ 19 ก.ย. ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า จากอิทธิพล พายุโนอึล ส่งผลให้เกิ ดฝนตก

หนักในหลายอำเภอของ จ.บุรีรัมย์ โดยเฉพาะที่ อ.แคนดง มีปริมาณฝนที่ตกสะสม

ประกอบกับน้ำจากพื้นที่สูงในอำเภอใกล้เคียง ได้ไหลรวมเข้าอ่างเก็บน้ำแคนดง

บริเวณบ้ านหนองกระทุ่ม-กาละโก ต.แคนดง อ.แคนดง ทำให้ระดั บน้ำหนุนสูง

เอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้ านเรือนราษฎรและร้านค้ า ในเขตเทศบ าลตำบลแคนดง

อ.แคนดง 4 หมู่บ้ านประกอบด้วย บ้ านแคนดง ม.1, บ้ านอนามัย 11,

บ้ านเทพสัมพันธ์ ม.15 และ บ้ านไมตรีจิต ม.16 ซึ่งสร้างความเดือดร้อน

ให้กับประชาชนกว่า 400 หลังค าเรือน สูงตั้งแต่ 50-60 เซนติเมตร

เนื่องจากน้ำทะลักเข้าท่วมตอนกลางดึก ทำให้ไม่สามารถขนย้ ายข้าวของขึ้นที่สูงได้ทัน

ต้องปล่อยจมน้ำเสี ยหายนอกจากนี้ น้ำยังท่วมถนนสายหลักที่ใช้สัญจรระหว่างตัวอำเภอ

และถนนในหมู่บ้ านชุมชนอีกหลายสาย บ างสายระดั บน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร

ประกอบกับกระแสน้ำไหลเชี่ยว ทำให้รถเก๋ง หรือรถจักรย านยนต์ ไม่สามารถ

สัญจรผ่านไปมาได้ ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทน ซึ่งปีนี้ถือว่าท่วมหนัก

สุดในรอบ 30 ปีขณะที่ นายถาวร บุญศรี นายอำเภอแคนดง พร้อมด้วย

พ.ต.อ.วชิรวิทย์ วรรณธานี ผกก.สภ.แคนดง และ นายสมศักดิ์ คิมเนียง

นายกเทศมนตรีตำบลแคนดง ได้ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยกันบรรทุ กกระสอบทร าย

และลุยน้ำไปแจกจ่ายตามบ้ านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

พร้อมทั้งเร่งเคลื่อนย้ ายผู้สูงอายุ และผู้ป่ วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปไว้

ยังที่ปลอดภั ย รวมถึงเร่งหาแนวทางระบ ายน้ำที่ท่วมขังเขตเทศบ าลออกให้เร็วที่สุด

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนายถาวร กล่าวว่า หลังจากมีฝนตกหนัก

ในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแคนดงหนุนสูงขึ้นอย่ างรวดเร็ว

จนเอ่อล้นตะลิ่ง ประกอบกับน้ำจากพื้นที่สูงในอำเภอใกล้เคียงได้ไหลมาสมทบ

ทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันในเขตเทศบ าลตำบลแคนดงตอนช่วงกลางดึกถึง 4

หมู่บ้ าน รวมกว่า 400 ครัวเรือน เนื่องจากขนย้ ายข้าวของขึ้นที่สูงไม่ทันนายถาวร

กล่าวต่อว่า เบื้องต้นทางอำเภอได้ร่วมกับสถานีตำรวจ เทศบ าลตำบลแคนดง

เร่งนำกระสอบทร ายไปแจกจ่ายตามบ้ าน พร้อมหาแนวทางระบ ายน้ำออกให้เร็ว

ที่สุดซึ่งค าดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีก ระดั บน้ำจะลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติ

ภายใน 1-2 วันนี้ แต่หากมีฝนตกหรือน้ำจากอำเภอข้างเคียงไหลมาสมทบทำ

ให้ระดั บน้ำสูงขึ้นอีก ก็เตรียมแผนในการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ ยงภั ยไว้แล้ว

รวมถึงเตรียมถุงยังชีพไว้แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนด้วย ซึ่งปีนี้ถือว่าท่วมหนักสุดในรอบ 30 ปี

ข้อมูลsiamstreet

Show More