ชาวบ้ านแห่ ขอโ ชค ไอ้ไข่ วัดสน ามชัย หลั งให้โ ชค 2 งว ดติ ด ล่าสุดได้เล ขมาเต็มๆ

วันที่ 21 ก.ย. ผู้สื่อข่าวร ายงาน ที่บริเวณวัดสนามชัย ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง

จังหวัดอ่างทอง พบว่ามีชาวบ้ าน นักท่องเที่ยว แห่เดินทาง กราบไหว้ขอโช คลาภ

แก้บน นำชุดทหาร น้ำแดง ไก่ชน หนังสติ๊ก มาถวาย พร้อมด้วยการจุดประทัดแก้บน

ไอ้ไข่วัดสนามชัย แน่นวัดในช่วงวันหยุด หลังไอ้ไข่มาอยู่ที่วัดสนามชัย มานาน 1เดือน

ให้โช คลาภเล ขปลายประทัดถูกต่อเนื่อง 2 งวดซ้อน งวดแรกให้ชาวบ้ านถูก2ตัวตรงๆ

งวดต่อมาให้อีก 3ตัวตรงๆ งวดนี้ไม่พล าดส่องเล ขเด็ ดปลายประทัดที่แขวน

อยู่ที่คอไอ้ไข่วัดสนามชัย เห็นชัดจัดไป 86-698 ซึ่งรูปปั้น ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่

วัดสนามชัยทางพระอาจารย์สมหวัง ญาณสัมปัญโน รักษาการเจ้าอาวาสวัดสนามชัย

ได้นำมวลสาร จากกระถางธูป หน้ารูปปั้นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

มาหล่อรูปปั้นไอ้ไข่ มาตั้งไว้ที่วัดสนามชัย หลังจากอัญเชิญมาถึงวัด ได้แสดง

ปฏิหาริย์ปรากฏกายให้เห็นอยู่ที่เจดีย์สีทองด้านหลังที่ตั้งรูปปั้นไอ้ไข่ ในย ามค่ำคืน

มีหญิ งสา วร ายหนึ่งได้ถ่ายภาพติดเป็นรูปไอ้ไข่ แล้วมีการส่งต่อในสังคมออนไลน์

ชาวบ้ านไม่พลาดส่องเด็ด กราบไหว้ขอพรกันอย่ างต่อเนื่อง

ข้อมูลsiamnews

Show More