ประก าศรับซื้ อเหรียญรุ่นเก่า ให้สูงสุดเหรี ยญละแสน

ประก าศรับซื้ อเหรียญรุ่นเก่า ให้สูงสุดเหรี ยญละแสน

ใครมีรีบเอามาขายร้ านประก าศรับซื้อเหรียญรุ่นเก่า ให้สูงสุดเห รียญละ 100,000 บ าท

สำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญเก่า ต้องรีบไปค้นดูด่ วนเลย หลังจากที่เพจเฟ ซบุ๊ก

รับซื้อเหรียญเก่าทุกชนิดราคาดีที่สุดโทร 0840721303 ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า..

แช ร์ด่ วนรั บซื้ อจริง รับซื้ อเหรียญ 1 บ าท ตราแผ่นดิน ปี 2505

ราค าเหรี ยญละ100,000บ าท (หนึ่งแสนบ าท) รับเฉพาะที่ย อดเจดีย์ชี้ไปที่ “ย” เท่านั้น

Show More