ฝนถล่ มห นัก เปิ ดพื้นที่เสี่ ยงเกื อบ 50 จังหวัด เตรี ยมรับมือ

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ ยงภั ยฝนตกห นักถึงหนั กมาก

ประจำวันที่ 24 กันย ายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.

วันที่ 25 กันย ายน 2563 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ ยงภั ย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน,

เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, ตาก,

กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, เลย, หนองค าย, บึงกาฬ, อุดรธานี,

หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา นครสวรรค์, ลพบุรี, สระบุรี,

นครนายก, ปราจีนบุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี, กาญจนบุรี, ราชบุรี ชลบุรี,

ระยอง, จันทบุรี, ตราด, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง,

สุราษฎร์ธานี, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง, พัทลุง, สตูล

สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยในช่วงวันที่

23 – 26 กันย ายน 2563 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง

ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น

และมีฝนตกหนั กบ างแห่ง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกห นักบ างแห่ง

ข้อมูลsiamtopic

Show More