แม่ต ะเคี ยนสิ งร่ างบอกหน าว อย ากขึ้ นมาให้โ ชค คอห วยไม่พล าดแ ห่ขอโ ชค

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บริเวณริมแม่น้ำปิง

หน้าศาลเจ้าพ่อปู่ดำ ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

โดยมีชาวบ้ านจำนวนมาก มาดูการยกต้นตะเคี ยนทอง จำนวน 2 ต้น

ขึ้นจากแม่น้ำ ตามความฝันของชาวบ้ านในละแวกดังกล่าว โดยต้นแรกมี

ความย าว 3.25 เมตร กว้าง 88 ซม. ส่วนต้นที่ 2 ความย าว 8 เมตร

กว้าง 1.42 เมตร โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงในการเคลื่อนย้ ายจากคำบอก

เล่าของชาวบ้ าน เล่าว่า “ต้นแรกอยู่ๆ ก็ลอยขึ้นมาให้เห็นโดยง่าย และต้นที่

สองก็ลอยขึ้นมาอยู่ข้างตลิ่งใกล้เคียงกัน ผู้ใหญ่บ้ านในพื้นท่ีเล่าว่า จุดนี้เป็น

บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อปู่ดำ โดยเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ก็มีต้นตะเคี ยนทอง

ขึ้นมาแบบนี้เหมือนกัน บริเวณนี้ได้มีการขุดทร ายทำตลิ่งหินมีความลึกค่อนข้างมาก

ไม่คิดว่าจะขึ้นมาจุดนี้อีก ขณะร่างทรงทำพิธีอยู่ได้บอกว่าต้นตะเคีย นทองมีชื่อว่า

“เจ้าแม่สำเภาทอง” อายุ 249 ปี ต่อมาก็มีหญิ งร ายหนึ่งมีอาการกรีดร้องเสี ยงดัง

ตัวสั่นพูดว่า “จะกลับบ้ าน หนาวมาก อย ากจะขึ้นมาแล้ว” ทำให้ชาวบ้ านพากัน

ฮือฮาเป็นอย่ างมากด้าน นางนกแก้ว เอกปาง อายุ 56 ปี อยู่บ้ านเ ลขที่ 49/1

ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เล่าให้ฟังว่า ลูกสะใภ้ฝันว่าเจ้า

แม่ตะเคีย นทองมาเข้าฝันบอกว่า จะขอขึ้นในจุดดังกล่าว โดยบอกวัน เวลา สถานที่

ตามฝันตรงเป๊ะ ซึ่งตอนแรกตนก็ไม่เชื่ อ คิดว่าลูกสะใภ้คิดไปเอง และก่อนขึ้นได้เพียงไม่กี่วัน

ตนได้ฝันแปลกว่าไปร่วมงานแห่ต้นไม้ที่ไหนสักแห่ง และฝันในคืนต่อมาว่า มีการแห่นาคออก

จากบ้ าน จนมาวันนี้ช่วงเช้าทุ กคนในบ้ านออกไปทำงานกันหมด ลูกสะใภ้ได้โทรมาบอกว่า

จะกลับจากที่ทำงานมาหาที่บ้ าน และให้พาไปบริเวณท่าน้ำจุดที่พบต้นตะเคี ยน ปรากฏว่า

พบตะเคี ยนตามที่ลูกสะใภ้บอกจริงๆ ตนตกใจและแปลกใจมาก หรือนี่จะเป็นจริงตามที่แม่

ตะเคีย นทองมาเข้าฝันจริงๆด้าน น.ส.พรทิพย์ มีชอบ อายุ 28 ปี อยู่บ้ านเล ขที่ 49/1

ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ลูกสะใภ้นางนกแก้ว เล่าว่า แม่ตะเคี ยน

มาเข้าฝันว่า อย ากขึ้นจากน้ำเพราะหนาวมาก เมื่อขึ้นมาก็ขอให้ตนเอารถไปรับใส่ขึ้นมาไว้

ที่บ้ าน ไม่ขอขึ้นรถคันอื่น ซึ่งเวลาไปเจอต้นตะเคี ยนก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำโดยทันที

ส่วนอีกต้นก็ลอยอยู่ข้างตลิ่งพร้อมให้ทุ กคนเอาขึ้นมาได้ทันที ต่อมาตนก็ไม่รู้สึกตัว

อะไรอีกเลย มีเพียงแม่สามีบอกว่า “เจ้าแม่สำเภาทอง” มาเข้าร่าง

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า เมื่อชาวบ้ านทราบข่าว ต่างก็เดินทางมาขอเ ลขกันตลอดไม่ข าดสาย

ส่วนเล ขทะเบี ยนรถที่เกี่ยวข้องกับต้นตะเคีย นทองดังกล่าว มีดังนี้ “เล ขทะเบี ยนรถเทรลเลอร์

ป้ายทะเบี ยน 81-5675 จ.นนทบุรี, รถกระบะ ป้ายทะเบี ยน บย 3059 จ.กำแพงเพชร,

รถยก ป้ายทะเบี ยน 82-4461 จ.กำแพงเพชร, และเล ขที่บ้ านที่เอาต้นตะเคีย นไปไว้คือ “49/1”

ข้อมูลsiamnews

Show More