กระห น่ำแน่ กร มอุตุฯเตื อน 39 จังห วัด ฝนถล่ มห นัก พื้นที่สีแด งเตรี ยมรั บมือ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเ วณประเทศไทยมีฝนตกห นักบ างแห่งบริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเ วณ

ทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุม

ทะเลอันดามันและภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเว ณดังกล่าว

ระวังอันตรา ยจากฝนตกห นักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง

ดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่

และมีฝนตกห นักบ างแห่ง บริเ วณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงร าย เชียงใหม่

ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร

พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณ หภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเ ซียส

อุณ หภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเ วณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองค าย บึงกาฬ ขอนแก่น

ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อุณ หภูมิต่ำสุด

24-26 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซล เซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

ส่วนมากบริเว ณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี

อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซล เซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนั กบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

และตราด อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซ ลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

และมีฝนตกห นักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช และพัทลุง อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด

32-34 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่

และมีฝนตกห นักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

อุณ หภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ข้มูลsiamnews

Show More