สุ ดยอ ดเจ้านาย พิมรี่พ าย โอ นส ามแสน ช่ วยลูกน้ องที่กำลังจะถู กตั ดขา

เรียกได้ว่า ไม่รู้จักไม่ได้แล้ว สำหรับ “พิมรี่พาย” หรือ พิมพ์พร รณ สรัลรัชญ์

แม่ค้ าออนไลน์ลีลาการขายสุดแซ่บ ที่มัดใจลูกค้ าได้อย่ างดี ทำร ายได้เป็นกอบ

เป็นกำร่ำร วยมหาศาล แต่เธอไม่เคยลืมที่จะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุ กคน

และเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนในสังคมเป็นอย่ างมาก

ล่าสุดมีเรื่องราวสุดซึ้งใจเมื่อ พิมรี่พาย ควักเ งิน 3 แสน โอนให้ลูกน้อง

ที่กำลังจะพิการโดนตั ดขา จากอุบัติเห ตุรถชน ถ้าเงิ นมันซื้อชี วิตคนได้ ก็จะซื้อ

โด่ง : ผมชื่อ โด่งทำงานอยู่บริษัทพิมรี่พาย ทำหน้าที่เด็กเดินออเดอร์

กรอกพริก ดูแลความสะอาดในโกดัง ตอนนั้นยังไม่รู้จักเจ๊ กดดันเครียด

พิมรี่พาย : โด่งเป็นตัวแถม ตัวฟรี ช่วยงานเราทุ กอย่ าง ที่จะช่วยได้

โด่ง : ตอนนั้นเราไปทำงานช่วงเช้าขับรถไปที่โกดัง ทำของตก

เลยไปเอาพอขี่ไปสักพัก เจอรถกระบะมาตั ดหน้า ตอนนั้นเราหลับไปเลย

รู้ตัวอีกทีอยู่ที่โรงพย าบ าล ตื่นขึ้นมาโดนใส่เหล็ก มีเหล็กเสี ยบขา

พิมรี่พาย : สภาพที่เห็น มันนอนขาขึ้นฟ้า หมอบอกไม่เกิน 1 สัปดาห์

กระดูกสมานไม่ได้แตกละเอียด เราก็ตกใจ จะพิการใช่มั้ย เราถามโด่ง

จะแก้ยังไง ทำไมไม่บอกเจ๊ โด่งมันก็บอกว่าเกรงใจเรา หมอบอกต้องส่ง

เคสไปรักษารพ.รั ฐ แต่ต้องต่อคิว ประมาณเดือน และไม่ทันกระดูกที่จะ

สมานแต่ต้องรักษาเอกชนเลย ค่ าใช้จ่าย 4 แสน ตอนที่จะโอนเงิ นคิดคำเดียว

มันคุ้มมั้ย แต่มีส่วนหนึ่งในความคิดว่า เงิ นเนี่ยถ้ามันซื้อชี วิตคนได้ก็จะซื้อ

เพราะมันมีค่ ามากจริงๆไหนจะลูก ไหนจะครอบครัวมันอีกที่จะดูแล

โด่ง : หมอบอกว่ากำลังหาโรงพย าบ าลที่ดีที่สุดที่จะรีบผ่าตั ด ได้เจอเจ๊

ซึ้งใจมากๆจริง เจ๊ไม่รังเกียจผมเลยไม่มองว่าเราเป็นคนต้อยต่ำ และเราเครียดมาก

เงิ นก็ไม่มี ทำงานกับเจ๊ไม่ถึงปีเลย ตอนนั้นคิดว่าไม่มีใครช่วยแล้ว

แต่เจ๊ยื่นมือมาช่วย เหมือนเราได้เกิ ดใหม่อีกครั้ง

พิมรี่พาย : โด่งหายไป 3 เดือน กลับมาอีกทีนึงเราก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้ว

และวันหนึ่ง เราได้ยินเสี ยงเจ๊หวัดดีครับ โด่งจะนั่งอยู่ข้างล่างคอยเก็บกวาดของ

แต่เราตกใจเอ้าาาา ยังอยู่หรอ แต่รอยยิ้มของมัน ทำให้เรารู้สึกว่า เงิ น 3

แสนมันคุ้มมาก คือโมเม้นที่เรารู้สึกคือ เหมือนมันจะบอกว่า เหมือนต ายแล้วเกิ ดใหม่

เราชุ่มชื่นหัวใจ ว่าไอ้โด่งเรากลับมา ถ้าสมมุติว่าไม่มีเงิ นจริงๆ ก็ต้องไปขอยืม

ไปหามา โอกาสที่ไอ้โด่งอยู่ทำให้คน 3-4 คนได้มีชี วิตต่อ ไหนจะเมีย พ่อ แม่

ลูก ถ้ามันต าย พวกเขาจะอยู่ยังไง ที่ตั ดสินใจช่วย เพราะพิมอยู่ได้เพราะลูกน้อง

เกิ ดอะไรขึ้นมาลูกน้องรับผิดชอบให้ คนทำงานจริงๆต้องให้เครดิตลูกน้อง

นั่งได้ทุ กวันนี้เพราะลูกน้อง ความในใจที่จะบอกคือโด่งต้องขอบคุณลูกค้ า

เพราะมันไม่ใช่เงิ นเจ๊ เงิ นลูกค้ า ลำพังเจ๊ไม่ได้มีเงิ นขนาดนั้นที่เจ๊จุนเจือบริษัทได้ เป็นเงิ นของลูกค้ าทั้งนั้น

โด่ง : ผมรักเจ๊มาก เจ๊เป็นเหมือนพี่คนหนึ่งเลย ถึงแม่เจ๊จะท้อจะล้า

ไม่เคยบ่นเลย สู้อย่ างเดียว ไม่เคยเจอมุมเจ๊อ่อนแอเลย ถ้าไม่มีเจ๊ผมคงขาข าดไปแล้ว

ข้อมูลsiamstreet

Show More