เงิ นล้ านถ ามหาชะตาบ ารมี วาสน าค้ำคูณก่อนสิ้นปี

ศุกร์วาสนาดี : ด วงดีในเรื่องการงาน ราบรื่นและประสบความสำเร็จดั่งใจหม าย

ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะเดือนสิงหาคม

กันย ายน ตุลาคม เป็นช่วงที่ดีที่สุด ระวังแค่เรื่องสุขภาพ ให้หมั่นทำบุญ

และ ทำความดีเอาไว้ ชีวิดท่าน จะด วงดีแบบนี้ย าวๆเลียครับ

พฤหัสบดีวาสนาดี : ด วงชะตาฟ้าเปิ ด อุปสร รคปั ญหาทุกอย่ างจะคลี่คลา ย

ในเรื่องการงานจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทำให้การงาน

เหมือนติดปีกทะย านตอนนี้ต้องอดทนรอการเปลี่ยนแปลง และ หมั่นทำดีสร้างผลงาน

เอาไว้ และ มั่นให้ทานทำบุน ด วงท่านจะดีย าวๆแบบนี้แน่นอน.

เกิ ดวันอาทิตย์ : วาสนาดี หมดเคร าะห์ หมดโศก อุปสร รคปั ญหาที่มีก็จะค่อยๆคลี่คลาย

ไปในทางที่ดีดวงจะดีและดีย าวไปจนถึง ปลายปีเรื่องการเงิ นจะคล่องตัวขึ้น มีโช คลาภอีกด้วย การงานก็เช่นกัน

ดีมากขื้นเรื่อยๆ เพือนฝูงช่วยเหลือ ผู้ใหญ่เจ้านาย เมตาท่าน จ่งมั่นทำดี และ มั่นทำบุญ ดว งท่านจะดีย าวๆแน่นอน.

+ วาสนาดีวันอังคาร : ด วงชะตาฟ้าเปิด อุปส รรคปั ญหาทุกอย่ างจะคลี่คลาย

ในเรื่องการงานจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทำให้การงานเหมือนติ ดปีกทะย านตอนนี้ต้องอดทน

รอการเปลี่ยนแปลง และ หมั่นทำดีสร้างผลงานเอาไว้ และ มั่นให้ทานทำบุน ด วงท่านจะดีย าวๆแบบนี้แน่นอน.

ข้อมูลnamsaner

Show More