วันเกิ ดบุญเก่าหนุ นนำ จากลำบ าก มีเกณฑ์ร่ำร วยได้จับเงิ นก้อน

คนเกิ ดวันอังค าร :

คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักเป็นคนเจ้าระเบียบ เข้มงวดจนเกินไป และเวลาโกรธแล้วใจร้ ายใจแข็ง

ช่างคิดช่างระแวง เลยทำให้อยู่กับใครไม่ค่อยยืด แต่ด้วยความที่เป็นคนมีวาสนาดี

ทำให้มักจะหางานได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ ได้เจ้านายที่ดี แต่ควรระวังเรื่องไปยุ่งกับคนมีครอบครัวแล้ว

จะทำเอาหน้าที่การงานคุณพังได้ หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ด วงดีมีโอกาสใด้ลาภลอยมาแบบฟลุกๆ

เด็ กน้อยจะให้โช ค มีโอกาสถูกรางวัล มีเงิ นก้อนไปดาวน์รถ ดาวน์บ้ านสมใจหวัง.

คนเ กิดวันศุกร์ :

คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักวาสนาดี มีบุญสะสมติดตัวมาก็ไม่น้อย เจออะไรหนักๆมาสุดท้ ายก็มักจะผ่านไปได้

เป็นด วงชะตาต กน้ำไม่ไหลต กไฟไม่ไหม้ ทำอะไรก็มักจะมีคนเกื้ อหนุนส่งเสริมเสมอ

หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้ลาภลอยจากเพศตรงข้ามแบบงงๆ แถมด วงชะตายังจะเป็นที่เอ็นดูของผู้ใหญ่

จะเป็นแบบนี้อยู่ย าวๆจนถึงปลายปีเลย และด วงชะตามีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องเงิ นทองที่รอคอย

ห นี้สินที่ค้ างอยู่ก็มีโอกาสได้พักชำระจากเจ้าหนี้ และหลังจากนี้เป็นต้นไป ด วงชะตาท่านก็มีเกณฑ์จะได้โ ชคใหญ่

คนเกิ ดวันเสาร์ :

ด วงชะตาชีวิตมักจะต้องโลดโผน ตั้งแต่เ ด็กๆ ต้องดิ้นรน

แต่สิ่งนั้นจะเป็นวิชาชีวิตที่จะทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไปถึงจุดสุงสุดของชีวิต

และด้วยความเป็นคนใฝ่การเรียนรู้นอกตำรา เลยทำให้มักมีความรู้มากกว่าคนอื่น หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์

จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่ างไม่ค าดฝัน ใครทำงานประจำอยู่ผู้ใหญ่กำลังเพิ่งเล็งอยู่ หมั่นสร้างผลงาน

มีโอกาสได้จะเลื่อนขั้น คนทำงานส่วนตัวก็จะมองเห็นโอกาสดีๆในหาสร้างร ายได้เพิ่ม ด้านโช คลาภก็มีเกณฑ์ที่ดี

หากฝันเห็นรถ หรือฝันรถหาย ฝันเห็นทะเบี ยรรถ มีโอกาสได้

โช คใหญ่ มีโอกาสถูกรางวัลสูง ได้จับเงิ นแสนเงิ นล้าน.

คนเกิ ดวันพุธ :

คนเ กิดวันนี้เป็นหนึ่งในด วงชะตาที่แข็งมากๆ แม้ช่วงใดด วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนา

กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ ายก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด คนเ กิดวันนี้

จะเสียโอกาสหลายๆอย่ างไปเพราะคำพูด ที่อาจไม่ได้ไตร่ตรองให้ดี ต้องระวังให้มาก

พูดแล้วคิดที่หลังทำให้หลายคนที่คุยด้วยถ้าไม่เข้าใจในตัวเขาแล้วอาจไม่พอใจ

แต่อย่ างไรก็ดีคนเกิ ดวันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจดีคนหนึ่งและน่าคบทีเดียว

หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ด วงดีมีโอกาสใด้ลาภลอยก้อนใหญ่

ทะเบี ยนรถใกล้ตัวจะให้โช ค มีโอกาสถูกรางวัล มีเงินไปปลดห นี้สินตามที่คิดหวัง.

ข้อมูลnamsaner.

Show More