เกิ ด4 วันนี้ หยิบจับทำอะไรก็ขึ้นไปหมด ทุกสิ่งกำลังจะสมหวังร่ำร วย

วันจันทร์ แววเศรษฐีจับ

ดูเผิน ๆ เหมือนเป็นคนหยิ่งแต่ความจริงแล้วเป็นคนใจดีมีเมตตาใจกว้างไม่ชอบถูกคนอื่นเอาเปรียบ

และไม่ชอบเอาเปรียบใครคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่ง เวลามีปั ญหาอะไรมักไม่แสดงออกมาคนเกิ ดวันจันทร์

เป็นคนที่มีเหตุผลมากและเชื่ อมั่นในความคิดของตัวเองคุณเป็นคนที่บุคลิคภาพดีน่าเชื่อถือเป็นที่ปรึกษาที่ดี

คนรอบข้างมักจะรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้คุณอีกอย่ างหนึ่งตามคำทำนายที่อย ากจะ

บอกนั้นนั่นก็คือในช่วงของปลายปี ด วงคุณนั้นมีโอกาสที่จะได้ลาภลอยเป็นบ้ านหลังโต ๆ

วันพุธ ไมตรีพาโช คลาภ

เป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลมเฉลียวฉลาดโดยจะเก่งไปด้านใดด้านหนึ่งถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนั้นไปเลยเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอคุณเป็นคนเพื่อนเยอะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้

จักเพราะคุณเป็นคนใจกว้างใจดีเป็นกันเองในเรื่ องหน้าที่การงานคนเกิ ดวันพุธ

มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในสายงานเพราะความสามารถของตัวเองล้วนไม่ได้มี

ใครคอยสนับสนุนคุณเป็นคนที่แก้ปั ญหาเก่งมากไม่ว่าปั ญหาจะเล็กหรือใหญ่ก็จัดการได้ทั้งหมด

วันศุกร์ การงานโดดเด่น

คนรักอิสระเป็นคนง่าย ๆ อะไรก็ได้ไม่จุกจิกเรื่ องมากสำหรับในเรื่ องการงานคุณอย าก

จะทำงานแบบอิสระไม่ต้องมีใครมาบังคับซึ่งแปลกมากเพราะหากยิ่งบังคับคนเกิ ดวันศุกร์

ยิ่งไม่ทำงานเพราะเมื่อไหร่ที่อย ากทำงานเดี๋ยวจะทำเองในเรื่ องของความรักคุณเป็นคนปาก

ไม่ตรงกับใจใช่ก็บอกไม่ใช่รักก็บอกไม่รักคนเกิ ดวันศุกร์หากไม่ได้ไปธุระสำคัญก็มักจะไม่แต่งตัวมองผ่าน ๆ

นึกว่าคุณป้าข้างบ้ านแต่ความจริงแล้วเป็นคนที่หน้าตาดีหากแต่งตัวก็อาจทำให้คนรอบข้างช็อคซีนีม่าได้

คุณเป็นคนนิ สั ยดีแต่ไม่ค่อยไว้ใจใครและไม่เปิดใจให้ใครง่าย ๆ

แต่หากได้รับความจริงใจจากใครบ างคนแล้วคุณก็จะให้ใจกับเขาคนนั้นเต็มที่เช่นกันคุณ

เป็นคนเก่งแต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาจะทำอะไรสักอย่ างมักมองหาตัวช่วยเสมอในปลายปี

นั้นมีโอกาสที่จะได้รับโช คได้รับท รัพย์ก้อนโต

วันอาทิตย์ สำเร็จทุกเป้าหมาย

เป็นคนที่โดดเด่นมากไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นดาวเด่นที่นั่นโดยเฉพาะในเรื่ องของการงานเพราะคนเกิ ดวันอาทิตย์

เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนจึงทำให้คนเกิ ดวันอาทิตย์

เป็นที่จับตามองของผู้ใหญ่ในที่ทำงานเป็นคนจริงจังขยันมีความกระตือรือร้นนิ สั ย

เหล่านี้แหละที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่ องของความรักคนเกิ ดวันอาทิตย์

นี้ใจแข็งยิ่งกว่าหินแกรนิตเพราะรักคนย ากมากอย่ างมากก็ได้แต่แอบชอบหรือปลื้มเท่านั้น

แต่หากคุณได้รักใครสักคนแล้วก็ย ากที่จะถอนใจคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนที่เต็มที่

ข้อมูลdaysnews247

Show More