กรมอุตุฯเตื อน ฝนถล่ มหนั ก 27-29 นี้ เตรี ยมรับมือ น้ำท่ วมฉั บพลัน น้ำป่าไหลหล าก

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.63 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้

มีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยในระยะนี้

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 27-29 กันย ายน 2563 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาด

ผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ จะเคลื่อนตัวเข้าสู่

แนวร่องมรสุมปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และอ่าวไทยตอนบน

สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยจะมีกำลังแร งขึ้น บ างพื้นที่อาจจะเกิ ดน้ำท่ วมฉับพ ลัน น้ำป่าไหลหลาก

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแร งขึ้น

โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงร าย เชียงใหม่ พะเย า แพร่

น่านและตาก อุณ หภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-35

องศาเซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองค าย บึงกาฬ นครพนม

ขอนแก่น และนครราชสีมา อุณ หภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด

32-34 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ กาญจนบุรี และราชบุรี

อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

อุณ หภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซี ยส อุ ณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

อุณ หภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ข้อมูลsiamnews

Show More