หนุ่มน้ อยวัย 13 ทำบ ายศรี หาร ายได้ เลี้ ยงครอ บครัว

มีรา ยงานว่า พบ ด.ช.อภิรักษ์ ฤทัยธนานนท์ อายุ 13 ปี นักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่1/1

โรงเรี ยนเทศบ าล2สหกรณ์สมทบ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

อาศัยอยู่กับตาและย ายและหลานอีก2คน รวมทั้งหมดคนในครอบครัว5คน

ส่วนแม่ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดระยอง (พ่อแม่แยกทางกัน) ทำให้เด็กชายอภิรักษ์

ต้องทำงานหาร ายได้โดยการทำบ ายศรีเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวและส่งตนเองเรียนโดย

ได้ฝึกทำบ ายสีกับคุณครูที่โรงเรียนใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ในการเรียน

ก็สามารถทำเองได้ทั้งหมด สามารถทำตามแบบที่ลูกค้ าต้องการได้

บ ายสีแต่ละครั้งทำประมาณ2-3วัน จะทยอยทำเรื่อยๆ และนำมาประกอบกัน

ราคของบ ายสีอยู่ที่ขนาดและความย าก เริ่มต้นที่1500-3000บ าท

หักค่ าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่นใบตอง ดอกไม้

ก็เหลือเงิ นอยู่ไม่มากแต่ก็พอใช้จ่ายสำหรับตัวเอง และยังช่วยแบ่งเบิาภาระ

ครอบครัวได้ใครสนใจที่จะสั่งทำบิายสี

สามารถต่อต่อได้ที่ 081-547-8574 เบอร์ครูที่ฝึกสอน

ข้อมูลsiamtopic

Show More