ได้รอยสั กใหม่ส าวสั กไม่ตรงปกแ ก้จาก งูเขี ยวเป็นพญ าน าคแล้ว

ได้รอยสั กใหม่แล้ว! ส าว สั กไม่ตรงปก ช่างแก้จาก ‘งูเขียว’ เป็น ‘พญ า น าค’

สมใจ เผยใช้เวลาสักตั้งแต่บ่ ายโมงจนถึงตี 5 ของอีกวัน ออกมาเป็นพญ าน าคสมใจ

กรณีส าวรายหนึ่ง อยู่จ.นครศรีธรรมราช โพสต์ข้อความขอความคิดเห็น หลังไปสั กลายพญานาคกลางแผ่นหลัง

แต่ปรากฎว่าได้ภาพไม่ตรงปก กลายเป็นงูเขียวหัวโหม่ง ก่อนสองฝ่ายเปิ ดศึ กฉะกันทางออนไลน์

มีการตอบโต้กันไปมา ระหว่างผู้เสี ยห ายและช่างสั ก จนกลายเป็นกระแสวิพ ากษ์วิจ ารณ์ในสังคม

ล่ าสุด “คุณเจ” ช่างสัก ออกมาเผชิญหน้ากับ “คุณสุ สุพรรณี เรืองอ่อน” ลู กค้ าผู้เสี ยห าย

แล้วพร้อมเผยส าเห ตุจากพญ าน าคกลายเป็นงูเขียว และรับผิดชอบหาช่างมีฝีมือมาแก้ลายให้ ตามที่เสนิข่าวไปนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ‘ช่างโจ้’ เจ้าของร้านร่มไม้แทททู ประธานชมรมผู้รักอาชีพช่างสักแห่งประเทศไทย

อาสาแก้ลายให้ โดยเดินทางไปถึงบ้ านห ญิงส าวคนดังกล่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยใช้เวลาสักแก้งานตั้งแต่บ่ ายโม งจนถึงตี 5 จนได้ภาพพญ าน าคที่สง่างาม น่าเกรงขาม

โดยมีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชม และติดต่อขอคิวเพื่อสักล ายกับช่างโจ้เป็นจำนวนมาก

Show More