ชาวบ้ านฮือฮา พบก้อนเมฆรูปร่ างคล้ ายพญ านาคโผล่ ขณะซ้อมรำบ วงสร วง

วันนี้ (25 ก.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. ณ ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียง

อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองค าย จะมีพิธีเปิ ดกิจกร รม “เทศกาลบั้งไฟพญ านาคโลก

รำบูชาพญ าศรีสุวร รณหงส์สัตตนาคราช อำเภอศรีเชียงใหม่”โดยภายในงานมีการมี

การประกอบพิธีพราหมณ์บูชาองค์พญ านาคที่ชาวอำเภอศรีเชียงใหม่จัดสร้างขึ้นเป็น

พญ านาค 7 เศียร องค์สีเหลือง เขียว หันหน้าเข้าหาแม่น้ำโขง ตั้งชื่อว่า

พญ าศรีสุวร รณหงส์สัตนาคราช เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอศรีเชียงใหม่

โดยพราหมณ์และคณะฯ ประธานในพิธี ได้สักการะพญ าศรีสุว รรณหงส์สัตตนาคราช

และได้กดปุ่มเปิ ดพญ าศรีสุวร รณหงส์สัตตนาคราช พ่นน้ำจากนั้น

เป็นพิธีรำบวงสร วงบูชาพญ าศรีสุวร รณหงส์สัตตนาคราช โดยมีนางรำทุ กช่วงวัย

ล้วนเป็นประชาชนชาวอำเภอศรีเชียงใหม่ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา

รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกันฟ้อนรำอย่ างสวยงาม โดยมี นายเสถียร มีบุญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองค าย (สจ.เขต อ.ศรีเชียงใหม่)

พร้อมด้วย นายโกสินทร์ มีบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองค าย

มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนางรำทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 24 กันย ายน 2563

ที่ผ่านมา ขณะที่นางรำซ้อมรำรำบวงสรวงบูชาพญ าศรีสุวร รณหงส์สัตตนาคราช อยู่นั้น

ได้เกิ ดปรากฎการณ์ที่ผู้ร่วมงานต้องฮือฮากันอย่ างมากเมื่อเหนือท้องฟ้า

เกิ ดปรากฎการณ์เมฆย าวสีดำคล้ายพญ านาค ปกคลุมด วงอาทิตย์คล้ายพญ าน าค

ค าบแก้วบรรดาผู้ร่วมงานต่างพากันฮือฮาและมองไปบนท้องฟ้าถ่ายรูปกับปรากฏการณ์ในครั้งนี้

หลายคนมองเป็นเลข 51 61 และที่ตามหากันคือ คือเลข 24 เลข 25

ล็อตเต อร์รี่ที่ขายบริเวณดังกล่าวขายดีจนเกลี้ยงแผงสำหรับงานประเพณีออกพร รษา

และบั้งไฟพญ านาคโลก ประจำปี 2563 อ.ศรีเชียงใหม่

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25-26 กันย ายน 2563

ข้อมูลsiamstreet

Show More