พรุ่งนี้ เงิ นเข้าบั ตรคนจน สูงสุด 800 ผู้ถือบั ตรอย่ าลืมไปดู

สำหรับบั ตรคนจนรั ฐเติมเงิ นให้ซื้อสินค้ าเพิ่มอีกคนละ 500

เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ ตุลาคม ถึง ธันวาคม 63 เป็นที่แน่นอนแล้ว

สำหรับผู้ที่ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ คนที่เคยซื้อของ 200 บ าท

จะได้เป็น 700 บ าท คนที่เคยซื้อของ 300 บ าท จะได้เป็น 800 บ าท กดเป็นเงิ นสดไม่ได้

ซื้อสินค้ าได้สูงสุด 800 บ าท

ใช้ได้3เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563

งวดแรกโอนเงิ นเข้าบั ตรฯในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

งวดที่ 2 โอนเงิ นเข้าบัต รฯในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

และงวดสุดท้าย โอนเงิ นเข้าบัต รฯในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือบั ตรอย่ าลืมไปเช็ ก

ข้อมูลsiamtopic

Show More