เปิ ดรายชื่อ 108 คลิ นิก โรงพย าบ าล ถูกยกเลิ กบั ตรทอง

วันที่ 30 กันย ายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ เพจเฟซบุ๊กชื่อ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งยกเลิกสัญญา 108

คลินิกชุมชนอบอุ่น และโรงพย าบ าลเอกชน (เพิ่มเติม) มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2563

สำหรับรายชื่อหน่วยบริการ ที่ถูกยกเลิกสัญญา ประกอบด้วย

1. คลินิกเวชกรร มอนันต์พัฒนา

2. สหคลินิกแพ ทย์ปั ญญา 2

3. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกร รม สาขาประชาอุทิศ

4. คลินิกเวชกร รมแพทย์ศรีนครินทร์

5. นวมินทร์การแพทย์คลินิกเวชกร รม สาขาหน้านิคมอุตสาหกรร มลาดกระบัง

6. นวมินทร์คลินิกเวชกร รม สาขาเคหะร่มเกล้า

7. นวมินทร์คลินิกเวชกร รม สาขาหัวตะเข้

8. คลินิกเวชก รรมแพทย์ฉัตรลดา

9. คลินิกเวชกร รมกล้วยน้ำไท สาขาสาทร

10. คลินิกเวชก รรมกล้วยน้ำไท สาขาชุมชน 70 ไร่

11. คลินิกเวชกรร มคลองเตย

12. คลินิกเวชกร รมกล้วยน้ำไท สาขาราม 2

13. คลินิกเวชกร รมกล้วยน้ำไท สาขาสุภาพงษ์ 3

14. คลินิกเวชกร รมกล้วยน้ำไท สาขาสุขุมวิท 56

15. คลินิกเวชก รรมกล้วยน้ำไท สาขาอ่อนนุช

16. สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาสุขุมวิท 93

17. สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาอโศก

18. นวมินทร์คลินิกเวชก รรม สาขา ม.มหานคร

19. สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาทุ่งสองห้อง

20. เตาปูนสหคลินิก

21. บ างมด 3 คลินิกเวชกร รม

22. สหคลินิกแพทย์เวชก รรมและแพทย์แผนไทย

23. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชก รรม สาขาเจริญกรุง

24. คลินิกเวชกร รมแพทย์ปั ญญา สาขาอ่อนนุช 39

25. สหคลินิกแพทย์ปั ญญา 3

26. คลินิกเวชกร รมจันทน์สะพาน 4

27. วัชรพลเวชกร รมคลินิก

28. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกร รม สาขาตลิ่งชัน

29. ว.พ.คลินิกการแพทย์

30. คลินิกเปรมประชาการแพทย์

31. คลินิกเวชกรร มบ างไผ่

32. คลินิกเวชกร รมอนันต์พัฒนา สาขาทวีวัฒนา

33. คลินิกเวชกร รมอนันต์พัฒนา สาขาบ างอ้อ

34. นวมินทร์คลินิกเวชกร รม สาขารัตนบัณฑิต

35. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกร รม สาขาราษฎร์บูรณะ

36. นวมินทร์คลินิกเวชกร รม สาขาเคซีรามอินทรา

37. คลินิกเวชกร รมพุทธบูชา

38. คลินิกเวชกร รมอนันต์พัฒนา สาขาบ างซื่อ

39. ทับสุวรรณคลินิกเวชกรร ม

40. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชรรม สาขาคลองสาน

41. คลินิกเวชกร รมบ างไผ่-กระโจมทอง

42. นวมินทร์คลินิกเวชกร รม สาขาลำผักชี

43. สหคลินิกบ างขุนเทียน 5

44. วิภาวดี 49 คลินิกเวชกร รม

45. ศิริพัฒน์สหคลินิก

46. นวมินทร์สหคลินิก สาขา รามอินทรา กม.8

47. สายไหมคลินิกเวชกร รม สาขาออเงิ น

48. ธรรศวรรณสหคลินิก

49. มิตรชุมชนคลินิกเวชก รรม สาขาจันทรุเบกษา

50. มิตรชุมชนคลินิกเวชก รรม สาขารามอินทรา กม.2

51. โพธิ์สุวรรณคลินิกเวชกร รม สาขาถนนลาดปลาเค้ า

52. พัฒนเวชสหคลินิก

53. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกร รม สาขาบ างเขน

54. ภานพคลินิกเวชกรร ม

55. สายไหมคลินิกเวชกร รม สาขาตลาด วงศกร

56. เสนานิเวศน์คลินิกเวชกร รม

57. พหลโยธิน 65 คลินิกเวชกร รม

58. นวมินทร์คลินิกเวชกร รม สาขา มีนบุรี

59. สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ

60. คลินิกเวชก รรมเพชรบุรี 12

61. งามเจริญคลินิกเวชกร รม

62. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชก รรม สาขาบ างแค

63. จรัญ 44 คลินิกเวชกร รม

64. อิสรภาพคลินิกเวชกร รม

65. คลินิกเวชกร รมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสี่แยกศรีนุช

66. พิบูลวัฒนาสหคลินิก

67. สุขกมลคลินิกเวชกร รม

68. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกร รม สาข าดินแดง

69. ธมวรรณสหคลินิก (เวชกร รมและการแพทย์แผนไทย)

70. เพชรคลินิกเวชกร รม

71. สหคลินิกบ างชัน

72. มิตรชุมชนคลินิกเวชกร รม สาขาจอมทอง

73. จันทรเกษม คลินิกเวชกร รม

74. คลินิกเวชก รรมอยู่สุข

75. คลินิกเวชกร รมใกล้บ้ าน

76. คลินิกเวชกร รมเจริญแพทย์ปิ่นเกล้า

77. คลินิกเวชกร รมเจริญแพทย์ดุสิต

78. นวมินทร์คลินิกเวชกร รม สาขาคันนาย าว

79. นวมินทร์คลินิกเวชก รรม สาขาสะพานสูง

80. นาหลวงคลินิกเวชกร รม

81. สายไหมคลินิกเวชกร รม สาขาลาดกระบัง

82. สายไหมคลินิกเวชกร รม สาขาเสรีไทย (สายไหมสหคลินิก สาขาเสรีไทย)

83. สายไหมคลินิกเวชกร รม สาขาหทัยราษฎร์

84. สายไหมสหคลินิก สาขาหมู่บ้ านนักกีฬา

85. โรงพย าบ าลเวชก รรมเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์เมดขนาดเล็ก

86. ประชาสุขคลินิกเวชกรร ม

87. ประชาสุขคลินิกเวชกร รม สาขาอินทามระ4 (ประชาสุขคลินิกเวชก รรม)

88. สุขเจริญสหคลินิก

89. สหคลินิกซอยเพชรบุรี 35

90. ดินแดงคลินิกเวชกร รม

91. สี่แยกมหานาคคลินิกเวชกรร ม

92. สุนันทาคลินิกเวชกร รม

93. สุขผลินคลินิกเวชก รรม

94. เจริญกรุง 56 คลินิกเวชกร รม

95. บ างจากคลินิกเวชก รรม

96. คลินิกเวชก รรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ

97. เจริญกรุง 91 คลินิกเวชก รรม

98. คลินิกเวชก รรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาพัฒนาการ

99. บ างกอกใหญ่คลินิกเวชกรร ม

100. คลินิกเวชกร รมฉัตรลดา

101. ศิริพัฒน์เมดดิคัลคลินิกเวชกร รม

102. ศิริพัฒน์เมดดิคัลสหคลินิก

103. ธนารมย์สหคลินิก(ราชพฤกษ์-สวนผัก)

104. โรงพย าบ าลเกษมราษฎร์ รามคำแหงโรงพย าบ าลทั่วไปขนาดใหญ่

105. รังสิย าเมดิคัลคลินิกเวชกร รม

106. สิทธิเวชร่มเกล้าคลินิกเวชกร รม

107. สหคลินิกตลาดบัว

108. พญาไทสิทธิเวชสหคลินิก

ข้อมูลdailyliveexpress

Show More