ผัก5ชนิดทานเหลือ นำมาปลูกได้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

เชื่ อว่าหล า ยๆคนคงเคยซื้ อผักมากินและก็ตั ดส่วนที่ไ ม่ใช้ออ กทิ้งไป อ ย่ างเช่นช่วงหัวหรือร า ก

วันนี้เร าเลยอย ากจะมาบอ กว่าเร าสามารถนำส่วนเหล่านี้มาทำการปลูกไว้กินเองได้

โดยไ ม่ต้องใช้เมล็ดพันธ์ ฉนั้นวันนี้เร าเลยขอยกตัวอ ย่ างผักจำพวกเหล่านี้มาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเร าไปดูกันเลย

ผักต่ างๆที่นำมาประกอบอาหารส่วนใหญ่แล้วไ ม่ได้ใช้หรือนำมาประกอบในอาหารไ ม่หมด

ก็มักจะทิ้ งไปในทุกที แต่คงจะดีไ ม่น้อยถ้าเร าสามารถปลูกผักเอาไว้เก็บไว้ทานเองได้

ที่บ้ า น จะได้ไ ม่ต้องเ สี ยเวลาและเ สี ยเ งิ นออ กไปซื้ อข้างนอ ก

ผักบ างชนิดนั้นสามารถที่จะนำมาปลูกใ หม่ได้

วันนี้เร าได้นำผักทั้ง 5 ชนิด ที่กลับมาปลูกซ้ำได้ เก็บทานได้หมดจะมีผักชนิดไหนบ้ า งเร าต ามมาชมกัน

ผักส มุ น ไ พ ร 5 ชนิดปลูกซ้ำได้

1 ผักคื่นฉ่ าย

ผักขึ้นฉ่ ายนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกับผักชี แต่จะมีใบที่ใหญ่กว่าและมีกลิ่นที่มีความ ฉุ นกว่า

นิยมนำมาประกอบในเมนูอาหารเพื่อเป็นการดับกลิ่น ค า วต่ างๆได้

หรือจะใส่ลงไปในน้ำซุปเพิ่มความหอมให้กับน้ำซุปได้ วิ ธีการปลูกใ หม่

ให้นำผักขึ้นฉ่ ายที่เพิ่งซื้ อมานั้น ตัดในส่วนของท่อนปล า ยของลำต้นที่ไ ม่ได้ใช้

นำส่วนนี้ใส่ลงไปในแก้ว เติมน้ำส ะ อ า ดลงไปเล็กน้อย วางเอาไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง

หมั่นเติมน้ำอยู่ตลอ ด จะใช้ระยะเวลา7วันจะเริ่มสังเก ตเห็นว่าใบอ่อนได้งอ กมาขึ้น มาใ หม่

แล้วนำไปปลูกลงดินได้เลยเมื่อต้นโตเต็มที่ก็เก็บนำมาประกอบในอาหารได้

2 แครอท

แครอทเป็นผักสมุนไพรที่เต็มไปด้วยวิต ามิน แร่ธาตุอยู่มากมาย นิยมนำมาประกอบในเมนูอาหารหล า ยเมนู

ไ ม่ว่าจะเป็นของคาวและของหวาน ทั้งยังนำมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรได้ดีด้วย วิ ธีการปลูกใ หม่

ให้ตั ดในส่วนด้านบนหรือในส่วนของหัวแครอทนำไปวางใส่ถาดเอาไว้

เติมน้ำส ะ อ า ดใส่ลงไปในถาดเล็กน้อย รอระยะเวลาไ ม่กี่วันจะเริ่มเห็นใบอ่อนของแครอทงอ กออ กมา

เมื่อโตพอสมควรแล้วก็ให้นำลงไปปลูกในดินได้เลย

ใบของแครอทสามารถนำมา ประกอบในเมนูอาหารได้เช่นกัน

3 ผักชี

เป็นผักที่มีกลิ่นความหอมเฉพาะตัว นิยมนำมาประกอบในอาหารเพื่อเพิ่มความหอมความน่าทานได้มากยิ่งขึ้น

คงจะดีไ ม่น้อยหากเร าได้ปลูกผักชีเอาไว้ทานเองที่บ้ า น วิ ธีการปลูกใ หม่

สำหรับผักชีนั้นเร านำมาปลูกใหม่ได้โดยนำส่วนโคนไปถึงร า กผักชีนำไปแช่น้ำส ะ อ า ด

จากนั้นนำไปตั้งวางที่มีแสงแดด ระยะเวลาไ ม่นานไ ม่กี่วันก็จะเริ่มเห็นร า กงอ กออ กมา

จากนั้นให้เร านำไปปลูกลงดินได้เลย ลงดินรดน้ำพรวนดินแล้วระยะเวลาประมาณ 14 วัน ก็จะเริ่มเห็นต้นอ่อนขึ้น มา

4 หอมแดง

ส มุ น ไ พ รหอมแดงหล า ยคน มักจะรู้จักกันเป็นอ ย่ างดี จะมีติ ดบ้ า นไว้เกือบทุกบ้ านกันเลย

นำมาประกอบในเมนูอาหารต่ างๆได้มากมาย และหอมแดงนั้นยังมีคุณค่าทางอาหารสูงช่วยบำรุงสุ ข ภาพได้ดีมาก

วิ ธีการปลูกใ หม่ สำหรับการปลูกหอมแดงไว้ทานเองที่บ้ า นก็ง่ ายมากๆ

ขวดพล าสติกเหลือใช้ 4-5 ขวดนำมาตั ดครึ่ง จากนั้นเติมน้ำใส่ลงไป

ในส่วนของปากข วดที่ตั ดออ กนั้นให้หงายขึ้นวางในส่วนของฐานข วด

ก็จะได้เป็นพื้นที่สำหรับการปลูกหอมแดง จากนั้นนำหอมแดงวางลงไปในข วดที่เตรียมเอาไว้ทิ้ งระยะเวลา 2-3 วัน

จะสังเกตเห็น มีร า กงอ กออ กมา ให้นำลงดินปลูกได้เลยใช้เวลาต่อ 10-12 วันก็เก็บเกี่ยวหอมแดงได้

5 ผักชีฝรั่ง

ผักที่ได้ให้คุณค่ าทางโภชนาการที่สูงมาก อุดมไปด้วยวิต ามิน แร่ธาตุต่างๆ เบต้าแคโรทีน วิต ามินบี 1 วิต ามินเอ วิต ามินบี 2 วิต ามินบี 3 วิต ามินซี

แคลเซียมธาตุเหล็ก เป็นต้น วิ ธีการปลูกใหม่ ผักชีฝรั่งที่ซื้ อมาจากตลาดนั้น

นำมาตั ดในส่วนของโคนพร้อมร า กให้มีความย าวประมาณ 2-3 นิ้ว

แช่เอาไว้ในน้ำเปล่าแค่พอให้ท่วมร า ก ทิ้งไว้ 3 วัน จะเห็นร า กงอ กออ กมา

แล้วให้นำไปปลูกลงดินได้เลย ใช้เวลาในการปลูก 60-65 วัน ก็เก็บเกี่ยวประกอบในเมนูอาหารได้

เป็นวิ ธีการปลูกผักที่ไ ม่ได้ยุ่งย ากเลย ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดเ งิ นในกระเป๋าได้มาก

ผักเหล่านี้สามารถนำมาประกอบในเมนูอาหารได้ในหล า ยๆเมนู

ที่มา bitcoretech postsod

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​