4ร าศี ดว งดี สบา ยต อน แก่ มี เกณ ฑ์ได้เงิ นแ สน จับเงิ นล้าน

4 ร าศี ดว งดี สบา ยต อน แก่ มี เกณ ฑ์ได้เงิ นแ สน จับเงิ นล้าน

ร าศีมังกร

คนที่เกิ ดมังกร เป็นคนค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ เป็นคนหัวร้อน ไม่ชอบคนพูดจา

ไม่รู้เรื่อง เพราะคนที่เกิ ดร าศีมังกร ไม่ชอบการพูดซ้ำๆซ ากๆ เป็นคนจริงจัง

พูดจาตรงไปตรงมาแต่คนที่เกิ ดร าศีมังกรนั้น เป็นคนปากร้ ายใจดี คำทำนายในรอบเดือนกันย านี้ มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่เงิ นทอง

ไหลมาเทมา พูดถึงการงานที่ทำอยู่นั้นจะเป็นไปได้ ดีและดีขึ้นเรื่อยๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานสูง

ร าศีพิจิก

คนที่เกิ ดพิจิก เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง เป็นคนที่วางแผนชีวิตมีความฉลาด แต่ไ ม่ชอบที่จะอวด เป็นคน

พูดมากกว่าทำ คนที่ได้ร่วมงานกับคนที่เกิ ดพิจิกจะเป็นคนที่โชคดี

เพราะมักเป็นคนที่มองโลก ในแง่บวกจริงจังจริงใจกับเพื่อ นร่วมงานที่มีความจริงใจด้วย และยังมีความฉลาดมากด้วย ในช่วงปีหน้ านี้จะ

เป็นช่วงที่โชคของคุณไปถึงจุดสูงสุด ยังมีเกณฑ์ได้เจอคนรัก

ที่มีโชคมาให้หน้ าที่การงานสูงขึ้น มีบารมี มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโต จากนี้ก่อร่าง สร้างตัว สุขสบายกว่าเดิม ร้อยเท่าพันเท่า

ร าศีธนู

คนที่เกิ ดร าศีธนู เป็นคนฉลาดหัวไว ไม่ชอบความเรื่องมาก วุ่นว า ย เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้

แต่ในบางเรื่อง ก็เป็นคนไ ม่ยอมใครง่ายๆ และนิสั ยสำคัญอิกอย่ างเป็นคนที่ถึงไหนถึงกัน เป็นคนชอบ ปิดทองหลัง

พระส่วนใหญ่จะทำดีแล้ว ไม่ค่อยมีคนเห็น ในเดือนตุลาคมไปถึงสิ้ นปีนี้ จะนับว่าเป็นช่วงมหาโชค จะมี

คนนำพาล าภก้อนใหญ่ หน้ าที่การงานใดๆ จะเติบโตจะดีขึ้นเรื่อยๆ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา จากทุกข์หน่อยจะสบายขึ้น

ร าศีกรกฎ

โดยนิสั ยของคน คนที่เกิ ดร าศีกรกฎ เป็นคนจริงจังจริงใจ ชอบความเป็นระเบียบ เป็นคนตรงไปตรงมา

มีความเป็นตัวเองสูง ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นชอบทำทุกอย่ างให้ออกมาดีได้ด้วย ตัวของตัวเองและไ ม่ชอบ

ให้คนอื่นมาออกคำสั่ง จังหวะชีวิตในช่วงนี้ เริ่มถอยห่างจากชีวิตตกต่ำ จะสุขสบายขึ้นเรื่อยๆ เป็นช่วง

มหาเฮง เตรียมตัวรวยได้เลย มีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์

หนักเงิ นทองไหลมาเทมา เก็บทำนายนี้ไว้ ขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดี

Show More