ยกมือสาธุทั้งถนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ข้างถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ บริเวณบ้านลาดกระเชอ ต.ห้วยย าง อ.เมือง จ.สกลนคร พบพระภิกษุสงฆ์สูงอายุ สะพายย่ ามและบาตร

กำลังเดินออกจาก จ.สกลนคร มุ่งหน้าไปทาง จ.กาฬสินธุ์

จึงเข้าไปสอบถามทราบว่าเป็นพระกำลังเดินธุดงค์ ทราบชื่อ ชื่อหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ อายุ 72 ปี

อยู่ที่บ้านทุ่งนาเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ออกเดินธุดงค์ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โดยมีญาติโยมร่วมไปส่งจำนวนมาก และเมื่อธุดงค์ผ่านในตอนเช้า จะมีชาวพุทธนุ่งขาวห่มขาวนำอาหารมาใส่บาตร ค่ำไหนก็จะพักจำวัดที่เมรุหรือในวัด โดยมีญาติโยมที่ทราบข่าวมาคอยฟังธรรม

จากการสอบถามหลวงตาบุญชื่น ทราบว่า ได้บรรพชาฉลอง 80 พรรษาในหลวง รัชกาลที่ 9 แล้ว

ซึ้งในรสพระธรรมจึงไ ม่ลาสิกขา เคยมาจำพรรษา อยู่บ้านนาผาง ต.กกปลาชิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร ได้ 4 พรรษา

และอุปสมบทได้ 7 พรรษาแล้ว ในพรรษาที่ผ่านมาจำพรรษาที่ที่พักสงฆ์บ้ านเสาเล้า

หลวงตาบุญชื่น กล่าวว่า ก่อนออกธุดงค์ในปีนี้ ความตั้งใจในวัตรปฎิบัติที่เคยปฎิบัติมาทุกปี

หลังออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม 2563 จึงเริ่มออกธุดงค์จากที่พักสงฆ์ถิ่นฐานบ้านเกิ ด หลังฉันท์เช้าเสร็จ อนุญาตให้ญาติโยมเดินตามส่ง จนถึงเขต อ.กุสุมาลย์

โดยทุกคนที่เดินมาส่งต้องเดินด้วยสมาธิ มุ่งหน้ าไปตามเส้นทางหลวงผ่าน อ.กุสุมาลย์ ผ่าน มหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสกลนคร

ผ่าน อ.เมืองสกลนคร ขึ้นเทือกเขาภูพาน เพื่อ ไป จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

อ. แก่งคอย จ.สระบุรี อ.บ้านนา จ.นครนายก อ.พนมสารคาม อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา อ.เกาะจันทร์

อ.แกลง จ.จันทบุรี อ. คลองหาด อ.อรัญประเทศ อ.ตาพระย า จ.สระแก้ว อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ อ.กาบเชิง อ.ขุนหาญ จ.สุรินทร์

อ.น้ำยืน อ.นาจหลวย อ.บุญทริก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เลาะตามลำน้ำโขงผ่าน อ.ธาตุพนม อ.ศรีสงคราม นครพนม และกลับสู่ถิ่นมาตุภูมิ ที่บ้านเสาเล้า อ.โพนสวรรค์

จากการสนทนาธรรมกับ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ ทำให้ทราบว่าหลวงตาเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีพระปฏิปทาสูง ใจคอเด็ดเดี่ยว

เดินธุดงค์เท้าเปล่าเพียงรูปเดียว ไ ม่มีกลดมีเพียงบาตรและย่ ามซึ่งภายในมีของใช้ที่จำเป็น

เมื่อฉันท์เช้าเสร็จก็จะนำน้ำปานะซึ่งญาติโยมเอามาถวายติ ดตัวไปแต่พอฉันท์เท่านั้น หลวงตาไ ม่ยึดติดของนอกกาย หลวงต า

ไม่มีปัจจัยติดตัวเพราะไม่ต้องใช้ ได้เงินมามากก็ไม่รู้จะเอาไปทำไม

การมีเงินไ ม่ใช่เรื่องดีเพราะมีมากก็เป็นทุกข์ ยกตัวอย่ างจะซื้อรถก็ไม่ขับรถไ ม่เป็น

ทุกข์ใจจะต้องส่งงวดกลัวเขามายึด เมื่อซื้อมาแล้วโคลนติ ดไ ม่มีคนล้างก็เป็นทุกข์อะไรแบบนั้น

ส่วนการเดินธุดงค์นั้นต้องมีความอดทน และความตั้งใจ โดยกำหนดต้องเดินให้ได้วันละ 25-30 กม.

ใช้เวลาเดินประมาณ 4 กม.ต่อ 1 ชม. อย่ างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พุทธศาสนิกชนที่มีภูมิลำเนาที่หลวงตาบุญชื่น

จะเดินธุดงค์ผ่าน ก็มารอใส่บาตรเพื่อเป็นบุญกุศล และขอให้ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง

ในพื้นที่ที่จะธุดงค์ผ่านตามเส้นทางที่กำหนด จัดเจ้าหน้ าที่มาดูแลหลวงตาเพราะหลวงตาบุญชื่นอายุมากแล้ว เกรงว่าจะเกิ ดอั นตรา ยระหว่างทาง

Show More