14ปีกับชีวิ ตโร งงาน วันนี้ขอกลับบ้ านไปเป็นชาวสวนชาวไร่

เรียกได้ว่าช่วงนี้เศร ษฐกิ จยังไ ม่ดีเท่าไหร่ หลายกิจการ หลายโรงงานต้องปิดตัวลง

ซึ่งเหตุก ารณ์ดังกล่าว เกิ ดขึ้นหลายเหตุ การณ์มาก จนมีให้เห็นขึ้นทุกวัน นับเป็นเรื่องน่าเศร้ าเป็นอย่ างมากเลยทีเดียว

เช่นเดียวกับเรื่องราวต่อไปนี้ โดยผู้ใช่เฟสบุ๊กที่ชื่อว่า “Parisara Kaika”

เผยแพร่ภาพของหนุ่มโร งงานคนหนึ่งที่เตรียมขนข้าวของเต็มหลังกระบะเพื่อกลับไปตั้งหลักที่บ้ านเ กิด พร้อมกับระบุข้อความว่า

“ลาแล้วชลบุรี ปลายทางสกลนคร 14ปีกับโร งงาน กลับไปเป็นชาวสวนชาวไร่”

ลาแล้วชลบุรี

กลับไปเป็นชาวสวน ชาวไร่ที่สกลนคร

เมื่อโพสต์ดังกล่าว ได้เผยแพร่ออกไป ก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ที่มา Parisara Kaika

Show More