เฮทั้งประเ ทศธ.ก.ส.เพตรียมโอนประกันร าคาข้าวรว ดเดียว 6ง วด

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำหรับเงิ นประกันร ายได้ข้าว ปี 65

และ เงิ นช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บ าท โอนเงิ นวันแรก 24 พ.ย. 2565

ล่ าสุดนายกษาปณ์ เงิ นรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิ ดเผยว่า รั ฐบ าลมีความห่วงใยไปยังชาวนาทั่วประเ ทศ

และมอบนโยบ ายให้ ธ.ก.ส.เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ตามมติคณะรั ฐมนตรี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

และมติคณะกร รมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ าย และพัฒนาศักยภาพในการผลิต วงเงิ นรวม 81,265 ล้านบ าท

ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันย ายน 2566

โดยจะเริ่มจ่ ายตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ประกอบด้วย 1. โครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66

เพื่อป้องกันความเสี่ ยงด้านร าคาไม่ให้ ประสบปัญหาข าดทุน

ลดภาระค่ าใช้จ่ ายในการแก้ไขปัญหาร าคาผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศร ษฐกิจชะลอตัวและภัยธร รมชาติ

โดยประกันร ายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด

ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บ าท ครัวเรือนละไ ม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บ าท ครัวเรือนละไ ม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บ าท

ครัวเรือนละไ ม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บ าท

ครัวเรือนละ ไ ม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บ าท

ครัวเรือนละไ ม่เกิน 16 ตัน ตามประกาศคณะอนุกร รมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้ างอิง

โครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2565

โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงิ นเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงต ามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร

ซึ่งผ่ านการประชุมของคณะอนุกร รมการกำกับดูแลและเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ

งว ดที่ 1-6 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565

ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้ น 1.68 ล้ านครัวเรือน จำนวนเ งิน 4,516.88 ล้านบ าท

ร ายละเอี ยดดังนี้ งว ดที่ 1 เก็บเกี่ยวก่อน 15 ตุลาคม 2565 งว ดที่ 2

เก็บเกี่ยว 15 – 21 ตุลาคม 2565 งวดที่ 3 เก็บเกี่ยว 22 – 28 ตุลาคม 2565

งว ดที่ 4 เก็บเกี่ยว 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565

งว ดที่ 5 เก็บเกี่ยว 5 – 11 พฤศจิกายน 2565

งว ดที่ 6 เก็บเกี่ยว 12 – 18 พฤศจิกายน 2565 ทั้ง 6 ง วด

โอนพร้อมกันทั่วประเ ทศ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

2. โครงการจ่ ายเงิ นช่วยเหลือเกษตรกรค่ าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว การปีการผลิต 2565/66

(โครงการไร่ละ 1,000 บ าท) เพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนให้เกษตรกร

ลดต้นทุนการผลิต และสร้ างขวัญกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

และจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี

ในการเพิ่มโอกาสในการข ายข้าวในร าคาที่สูงและมีร ายได้มากขึ้น

โดยสนับสนุนเงิ นให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร

กระทร วงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตร าไร่ละ 1,000 บ าท

สูงสุดไ ม่เกิน 20 ไร่ หรือไ ม่เกิน 20,000 บ าทต่อครัวเรือน

ยอดจ่ ายทั้งประเ ทศ รวม 4.295 ล้ านครัวเรือน จำนวนเ งิน 50,617.045 ล้ านบ าท

พร้อมจ่ ายเงิ นต ามแผนการโอนเงิ นส่งถึงมือเกษตรกร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โอนรวม 804,017 ครัวเรือน จำนวนเ งิน 10,015.485 ล้ านบ าท

ในพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิ ษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร

อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ต าก เชียงใหม่ เชียงร าย พะเย า แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​