ประกันร ายได้ข้าว เงิ นช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000 เข้าวันไหนบ้ าง

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

นายกษาปณ์ เงิ นร วง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิ ดเผยว่า ธ.ก.ส.เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือ และยกระดับร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ าย และพัฒนาศักยภาพการผลิต วงเงิ นรวม 81,265 ล้ านบ าท

โดยมีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับสิทธิร าว 4.68 ล้ านครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ก.ย. 66

เริ่มจ่ ายเงิ นเยี ยวย าเกษตรกรตั้งแต่ 24 พ.ย. 65 ได้แก่

1. โครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บ าท ครัวเรือนละไ ม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บ าท ครัวเรือนละไ ม่เกิน 16 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บ าท ครัวเรือนละไ ม่เกิน 30 ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บ าท ครัวเรือนละ ไ ม่เกิน 25 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บ าท ครัวเรือนละไ ม่เกิน 16 ตัน

ธ.ก.ส. จะโอนเงิ นเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร

ซึ่งผ่ านการประชุมของคณะอนุกร รมการกำกับดูแลและเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งว ดที่ 1-6

สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค-18 พ.ย. 65

รวมทั้งสิ้ น 1.68 ล้ านครัวเรือน จำนวนเ งิน 4,516.88 ล้ านบ าท ร ายละเอี ยดดังนี้

งว ดที่ 1 เก็บเกี่ยวก่อน 15 ต.ค. 65

งว ดที่ 2 เก็บเกี่ยว 15-21 ต.ค. 65

งว ดที่ 3 เก็บเกี่ยว 22-28 ต.ค. 65

งว ดที่ 4 เก็บเกี่ยว 29 ต.ค.–4 พ.ย. 65

งว ดที่ 5 เก็บเกี่ยว 5-11 พ.ย. 65

งว ดที่ 6 เก็บเกี่ยว 12-18 พ.ย. 65

โดยทั้ง 6 ง วด โอนพร้อมกันทั่วประเ ทศ วันที่ 24 พ.ย. 65

2. โครงการจ่ ายเงิ นช่วยเหลือเกษตรกรค่ าบริหารจัดการ

และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวการปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละ 1,000 บ าท)

เพื่อบรรเทาความเดื อดร้อนให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต

และสร้ างขวัญกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

และจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี

ในการเพิ่มโอกาสในการข ายข้าวในร าคาที่สูงและมีร ายได้มากขึ้น

โดยสนับสนุนเงิ นให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร

กระทร วงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตร าไร่ละ 1,000 บ าท

สูงสุดไ ม่เกิน 20 ไร่ หรือไ ม่เกิน 20,000 บ าทต่อครัวเรือน

ยอดจ่ ายทั้งประเ ทศ รวม 4.295 ล้ านครัวเรือน จำนวนเ งิน 50,617.045 ล้ านบ าท

พร้อมจ่ ายเงิ นต ามแผนการโอนเงิ นส่งถึงมือเกษตรกร ดังนี้ วันที่ 24 พ.ย. 2565

โอนรวม 804,017 ครัวเรือน จำนวนเ งิน 10,015.485 ล้ านบ าท

พื้นที่จังหวัด : นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, พิจิตร, พิ ษณุโลก, สุโขทัย,

กำแพงเพชร, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, ต าก, เชียงใ หม่, เชียงร าย, พะเย า, แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน

วันที่ 25 พ.ย. 2565

โอนรวม 985,871 ครัวเรือน จำนวนเ งิน 10,841.001 ล้ านบ าท

พื้นที่จังหวัด : ลำปาง, น่ าน, แพร่, อุดรธานี, ร้อยเอ็ด, มหาส ารคาม และจังหวัดอุบลร าชธานี อวันที่ 26 พ.ย. 2565

โอนรวม 978,459 ครัวเรือน จำนวนเ งิน 11,036.883 ล้ านบ าท

พื้นที่จังหวัด : ขอนแก่น, สกลนคร, นครพนม, กาฬสินธุ์, นครร าชสีมา และจังหวัดยโสธร

วันที่ 27 พ.ย. 2565

โอนรวม 980,489 ครัวเรือน จำนวนเงิ น 11,369.183 ล้ านบ าท

พื้นที่จังหวัด : หนองบัวลำภู, หนองคาย, มุกดาหาร, บึงกาฬ, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 28 พ.ย. 2565

โอนรวม 546,458 ครัวเรือน จำนวนเงิ น 7,354.491 ล้ านบ าท

พื้นที่จังหวัด : อำนาจเจริญ, ชัยนาท, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธย า,

ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่ างทอง, จันทบุรี, ฉะเชิงเทร า, ชลบุรี, ตร าด, นครนายก,

ปร าจีนบุรี, ระยอง, สมุทรปร าการ, สระแก้ว, กาญจนบุรี, นครปฐม,

ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ร าชบุรี, สมุทรสงคร าม, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี,

กระบี่, ชุมพร, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สุร าษฎร์ธานี, ตรัง,

นครศรีธรรมร าช, นร าธิวาส, ปัตต านี, พัทลุง, ยะลา, สงขลา, สตูล, ก.ท.ม. และจังหวัดเลย

ทั้ง 2 โครงการพร้อมโอนงว ดแรก วันที่ 24 พ.ย. 65

โดยได้รับเกี ยรติจากนายกรั ฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เป็นประธานโอนเงิ นครั้งแรก ให้แก่เกษตรกร ณ บริเวณหน้ าศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์

และเกษตรกรสามารถตร วจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส.

A-Mobile และ A-Mobile Plusตลอด 24 ชั่ วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตื อนเ งิน

เข้าบัญชีผ่ าน LINE Official BAAC Family

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

รวมถึงสามารถเบิ กถอนเงิ นสดผ่ านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเ ทศ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​