5รา ศี เศร ษฐีแน่นอน มีบ้ าน มีรถ แบบไ ม่ทันตั้งตัว

เศ รษฐีหน้ าใ หม่.พิจิก

ในช่วง3ปีที่แล้วคุณต้องต่อสู้กับวิบ ากของ ชะตาก ร รม

หลังจากนี้ต ามโหร าศ าสตร์ทำน ายไว้ว่า จากที่เคยเหนื่ อยย าก ทุ กข์ใจ

พบเจอปัญหาต่ างๆมากมาย บัดนี้ด วงชะต าของคุณ กำลังเปลี่ยนไปแล้ว

มีเ งินทองใช้ตลอดปีอย่ างแน่นอนงานในช่วงนี้ของคนยังโคจรอยู่

ในมุมเดิมเดิมๆ จนบางครั้งทำธุรกิจก็จะมีปัญห า ถ้ามีเจ้าน ายก็จะโ ดนกดดัน

อย่ าได้เซ็ นสัญญาลงทุนใดๆเป็นอันข าด ธุรกิจในช่วงนั้นจะมีเกณฑ์ ข า ด ทุนด วงการงานของคุณอยู่ในเกณฑ์

ที่มีราหูมาค้นทรัพย์ เป็นอย่ างนี้ไปถึงกลางปี หมายความว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์

อย่ าเพิ่งไปลงทุนใหญ่ๆกับใคร อย่ าได้ไปค้ำประกันใครเ ด็ดข า ดความรักคนคนที่มีคู่อยู่แล้ว

จากนี้ไปต้องประคับประคองกันไปถึง5ปีเต็ม จะต้องเหนื่ อยฉันเหนื่ อย

แต่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่ างมาก สำหรับคนที่โสด

ต้องคุยคุยกันไปก่อนอย่ าเพิ่งตกลงปลงใจกัน ให้คบกันดูกันไปย าวๆ

ขอให้ชีวิตตรงดั่งคำทำนาย มีแต่สิ่งดีเข้ามาสาธุ

เศร ษฐีหน้ าใ หม่.มีน

ปีที่ผ่ านมามีเกณฑ์ถูกราหู ทั บ แล้วจะค่อยๆขยับช่วงปลายปี

อะไรหลายอย่ างยังครึ้มๆอยู่ เพราะเป็นช่วงรอยต่อของคุณ

แต่ไ ม่ต้องห่วงไปหลังผ่ านพ้นวันที่ 15 นี้เป็นต้นไป

คุณจะเป็นเหมือนคนใ หม่ด วงใ หม่ จะได้รับโช คแห่งการเริ่มต้นที่ดี

มีเกณฑ์ใครจับขย ายและประสบความสำเร็จการงานมีเกณฑ์เจริญรุ่งเรือง

จะประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้ ใครที่กำลังลงทุนทำอะไรอยู่นั้น จะประสบความสำเร็จ

มีเกณฑ์มีบ้ านมีรถในเร็ววันนี้การเงิ นอยู่ ในสภาพคล่องดีมากขึ้นแล้ว

มีโอกาสได้รับเงิ นแบบเป็นกอบเป็นกำ ดาวการเงิ นกำลังโคจรเข้าอย่ างร วดเร็ว

มีเงิ นหมุนเป็นจำนวนมากด ว งความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้น

มีเกณฑ์ได้พบกับโ ชค มีเกณฑ์ถูกสล ากก้อนโต สำหรับคนที่ยังโสด

มีเกณฑ์ได้แต่งงานอย่ างสายฟ้าแ ลบ

อ่า นแล้วดี ให้แ ช ร์เก็บไว้ให้ตรงดั่งคำทำนายสมหมายกับชีวิตท่ าน

เศร ษฐีหน้ าใ หม่.กรกฎ

2 ปีครึ่งที่ผ่ านมา คุณได้ถูกด วงราหูโคจรทับเรือนชะต า จนทำให้เกิ ดความสับสนวุ่นวายใน

หน้ าที่การงานขอดูเหมือนจะล้มเหลว การเ งินยิ่งไ ม่ต้องพูดถึง

แต่ไ ม่ต้องห่วงไปจังหวะชีวิตคุณกำลัง จะเปลี่ยนในช่วงกลางปีนี้

ด วงมีการเปลี่ยนแปลงอย่ างจริงจัง คนมีบุญ บุญจะช่วยหนุนนำด วงชะต า

ให้พ้นจากทุก ข์ภั ยการงานมีเกณฑ์ได้ย้ ายบ้ าน ย้ ายที่ทำงาน แม้จะเป็นหนี้สิน

หากเป็นร าชการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศ สำหรับคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเอง

มีเกณฑ์ได้ขยับขย ายกิจการ มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่ในช่วงกลางปีหน้านี้

การเงิ นมีเกณฑ์จะได้รับทรั พย์ก้อนใหญ่ การเงิ นการงานจะค่อยๆดีขึ้น

และที่เด่นชัดที่สุดจะเป็นเรื่ องของด วงโช คล าภ

ไ ม่เกินกลางปีหน้ ามีเกณฑ์ถูกร างวัลใหญ่กับเขาบ้ างความรัก

สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่าชวนทะเล าะเด็ด ข า ด เพราะด วงของคนในช่วงนี้

กำลังเป็นอริกับด วงคู่ของแฟนคุณ สำหรับคนที่อยู่นั้น มีเกณฑ์พบเนื้อคู่ในช่วงปีหน้ า

จะเป็นคู่บุญคู่บ ารมีช่วยส่งเสริมชีวิต ให้ประสบความสำเร็จ

เศร ษฐีหน้ าใ หม่.พฤษภ

คนที่เกิ ดs าศีนี้ เหนื่ อยมาก กับการหาเงิ นมาใช้จ่ าย เงิ นทองไ ม่พอใช้แถมยังเป็นหนี้เป็นสิน

แต่ด วงของคุณในช่วงวันที่16นี้ มีพลังบุญสะสมด วงหนุนนำให้ชีวิตเดินก้าวหน้ านับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และนอกจากนี้ดาวเสาร์คงจรผ่ านพ้นชะต าก ร รมไปแล้ว

ความ ทุ กข์โศ กบัดนี้จะพ้นภัยการงานมีโอกาสขยับขย าย

มีโอกาสได้โกอินเตอร์ทั้งตัวบุคคลและสินค้า

ธุรกิจที่ทำอยู่จะเดินหน้ าเต็มกำลังแบบไ ม่มีทางมืดทางการ

ครึ่งปีนี้เป็นครึ่งปีแห่งการแห กกฎระเบี ยบชะต าของคุณ

ทำอะไรก็จะดีไปหมดทุกอย่ างการเงิ นมีโอกาสได้จับจังหวะสภาพคล่องทั้งครึ่งปีหลังนี้

โดยที่คุณต้องขยันทุ่มเทและใส่ใจ บุญเก่าจะช่วยหนุนนำการเงิ นให้คุณเพิ่มมากขึ้น

สำหรับผู้ที่โสดอยู่นั้น จะได้พบคู่แท้ เป็นคู่ที่นำมาซึ่งความปรารถนา

อ่า นแล้วให้แ ช ร์เก็บไว้ให้ตรงดั่งคำทำนาย สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านด้วย

เศ รษฐีหน้ าใ หม่.กันย์

ช่วงปีที่ผ่ านมานั้น ดาวมฤตยูโคจรทับเส้นชะต าคนถึง1ปีเต็ม

ชีวิตของคนเริ่มมามีบทบาทในช่วง1ปีที่ผ่ านมานี้

ด วงของคุณมีเกณฑ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา ด วงวันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้อาจจะไ ม่ดีก็เป็นได้

ด วงคนเกิ ดs าศีเมษนี้จะเจอเห ตุก ารณ์ใครๆ กับดาวพฤหัสที่เล็งโคจรชะต าเมือง

คนที่เกิ ดในs าศีนี้ด วงจะดีในจังหวะแรกในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

มีเกณฑ์ได้รับเงิ นก้อนใ หญ่ก้อนโต จังหวัดที่ 2 แห่งปีจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน

จะได้รับทรั พย์ก้อนโตเช่นกันการเงินด วงดาวโคจรเดินหน้ า

อย่ างเป็นจังหวะ มีกำลังตลอดทั้งปี อยู่ในสภาพคล่อง และดูย าวไปถึงสิ้ นปีหน้ า

และด วงจะเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆไปในทางที่ดีอย่ างแน่นอนด วงความรักมีโอกาสลงเอยในเร็ววันนี้

หากได้ทำอะไรร่วมกันจังหวะชีวิตจะดีเป็นอย่ างมาก

ร่ำร วยเงินทอง สำหรับคนที่โสดมีเกณฑ์ ได้พบเนื้อคู่ในช่วงปีหน้ า

อ่า นดีแ ช ร์เก็บไว้ให้ตรงดั่งทำนายกับชีวิตคุณ

ขอขอบคุณ : a diary

Show More