ป้ าดีใจ มีเงิ นเข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

จากกรณีที่ในโลกออนไลน์ ได้มีการลงเรื่องราวของหญิ งชราร ายหนึ่ง

ที่ได้แสดงความดีใจจนบอกไม่ถูก หลังจากที่ได้นำบั ตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ

ไปซ์้อของที่ร้านค้ าซึ่งเป็นของใช้ในครัวเรื อน และอาหารแห้ง ปลากระป๋อง โดยระบุว่า

ป้าวัย 65 ปี ชาว อ.บ้ านด่าน บุรีรัมย์ ถึงกับหลั่งน้ำตาค าซุปเป อร์มาเก็ต

หลังเอาบั ตรคนจนไปรูดแล้วมีสิ ทธิ์ซื้อของใช้ได้ 500 บ าท จากโครงการ

เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ ผู้มีบั ตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ (ผู้มีบัตรฯ) รอบแรก

เผยทั้งตัวไม่มีเงิ นแ ม้บ าทเดียว เงิ นวันนี้ถือว่าต่อชี วิต ไปได้อีกล่าสุด

ทราบชื่อของหญิ งชรารานี้คือ ป้าสวอน ซ่อนก ลิ่น อายุ 65 ปี

อยู่บ้ านเลขที่ 26/1 หมู่ 14 ต.ปราสาท อ.บ้ านด่าน จ.บุรีรัมย์

ป้าเล่าว่า รอคอยเ งิน 500 บ าท จากสวัส ดิการแห่งรั ฐ ถึงกับดีใจ

เมื่อเงิ นเข้าบัต รคนจนเมื่อถามว่าร้องไห้ทำไม ป้าบอกว่าเป็นเงิ นต่อชี วิตป้า

ไปได้อีกหลายวัน เพราะไม่มีเงิ นแ ม้แต่บ าทเดียว

ป้าบอกว่า เงิ นจากเบี้ ยคนชรา ซื้อข้าวส ารกับจ่ายค่ าไฟ ไปก่อนแล้ว

พ อมาทราบว่า ได้สิ ทธิ์ 500 บ าท ติดต่อ กัน 3 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม ถึง ธันวาคม รู้สึกดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

ป้ามีบุ ตรซึ่งเคยส่งเงิ นให้ใช้ แต่ช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ต้องออกจากงาน กลับมาบ้ าน หารับจ้างไปวันๆ

ข้อมูลsiamtopic

Show More