เปิ ดยอ ดเงิ นหางก ฐิน ตั๊กแ ตน ชลดา ที่ตั๊กแต นเป็นเจ้าภ าพใหญ่

เรียกได้ว่าช่วงนี้ เป็นช่วงของงานบุญที่แท้หลังจากออกพร รษา ก็มีหลายวัดจั ดงานบุ ญกฐิน

ไปทั่วประเทศ โดยล่าสุด นักร้องคนดัง อย่ าง สาวตั๊กแตน ชลดา ได้ไปร่วมงานบุ ญก ฐินที่วัดบ้ านสร้ าง

อ.โพ ธิ์ทอง โดยวันนี้ได้แห่ย อดก ฐิน เข้าวัด โดยทั้งนี้สาวตั๊กแตน ก็ยังได้โพส ต์จำนวนเ งินที่ร่วมทำบุญ

และย อดเงิ นร่วมในกองก ฐินครั้งนี้ โดยได้ร ะบุข้อความว่า ๑๑/๑๐/๖๓ แตนเป็นเจ้าภ าพใหญ่เองค่ะ

#องค์กฐิน ที่วัดบ้ างสร้าง อ.โพธ์ทอง จ.อ่างทอง ยอ ดรวมของ ตั๊กแตน 239,999 บ าทนะคะ

ยอดรวมทั้งวัดบ้ านสร้าง 578,512.75 บ าทคะ

ภาพจาก Takkatan Chollada

ภาพจาก Takkatan Chollada

ภาพจาก Takkatan Chollada

ข้อมูลsiamnews

Show More