สถิติเล ขออกวันพุธ ย้อนหลัง 10ปี

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ผ่ านพ้นไปแล้ว สำหรับการประกาศผลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลประจำวันที่ 17 มกร าคม 2566

ซึ่งต่อไปคือการออกร างวัลงว ดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ซึ่งงว ดนี้ตรงกับวันพุธ วันนี้ทีมงานจึงได้รวบรวมสถิติย้อนหลัง 10 ปี มาให้ชมกันค่ะ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ร างวัลที่ 1 : 320605

เล ขท้ าย 3 ตัว : 426 , 498 , 598 , 749

เล ขท้ าย 2 ตัว : 32

วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

ร างวัลที่ 1 : 889501

เล ขท้ าย 3 ตัว : 589 , 597 , 426 , 468

เล ขท้ าย 2 ตัว : 29

วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

ร างวัลที่ 1 : 814418

เล ขท้ าย 3 ตัว : 504 , 309 , 902 , 101

เล ขท้ าย 2 ตัว : 31

วันที่ 1 สิงหาคม 2555

ร างวัลที่ 1 : 895590

เล ขท้ าย 3 ตัว : 820 , 599 , 796 , 745

เล ขท้ าย 2 ตัว : 50

วันที่ 16 มกร าคม 2556

ร างวัลที่ 1 : 820981

เล ขท้ าย 3 ตัว : 555 , 196 , 374 , 334

เล ขท้ าย 2 ตัว : 08

วันที่ 16 ตุลาคม 2556

ร างวัลที่ 1 : 963289

เล ขท้ าย 3 ตัว : 402 , 529 , 876 , 952

เล ขท้ าย 2 ตัว : 60

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

ร างวัลที่ 1 : 468728

เล ขท้ าย 3 ตัว : 104 , 944 , 117 , 205

เล ขท้ าย 2 ตัว : 45

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ร างวัลที่ 1 : 375615

เล ขท้ าย 3 ตัว : 251 , 086 , 159 , 520

เล ขท้ าย 2 ตัว : 44

วันที่ 1 เมษายน 2558

ร างวัลที่ 1 : 605704

เล ขท้ าย 3 ตัว : 558 , 962 , 557 , 861

เล ขท้ าย 2 ตัว : 70

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ร างวัลที่ 1 : 759049

เล ขท้ าย 3 ตัว : 081 , 565 , 567 , 814

เล ขท้ าย 2 ตัว : 26

วันที่ 16 กันย ายน 2558

ร างวัลที่ 1 : 743148

เล ขหน้ า 3 ตัว : 209 , 435

เล ขท้ าย 3 ตัว : 084 , 375

เล ขท้ าย 2 ตัว : 06

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ร างวัลที่ 1 : 008217

เล ขหน้ า 3 ตัว : 246 , 264

เล ขท้ าย 3 ตัว : 596 , 895

เล ขท้ าย 2 ตัว : 02

วันที่ 16 มีนาคม 2559

ร างวัลที่ 1 : 134918

เล ขหน้ า 3 ตัว : 855 , 877

เล ขท้ าย 3 ตัว : 004 , 973

เล ขท้ าย 2 ตัว : 32

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ร างวัลที่ 1 : 511825

เล ขหน้ า 3 ตัว : 111 , 775

เล ขท้ าย 3 ตัว : 880 , 937

เล ขท้ าย 2 ตัว : 14

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

ร างวัลที่ 1 : 858383

เล ขหน้ า 3 ตัว : 040 , 682

เล ขท้ าย 3 ตัว : 558 , 570

เล ขท้ าย 2 ตัว : 44

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ร างวัลที่ 1 : 054672

เล ขหน้ า 3 ตัว : 066 , 807

เล ขท้ าย 3 ตัว : 426 , 628

เล ขท้ าย 2 ตัว : 42

วันที่ 1 มีนาคม 2560

ร างวัลที่ 1 : 978453

เล ขหน้ า 3 ตัว : 450 , 560

เล ขท้ าย 3 ตัว : 052 , 577

เล ขท้ าย 2 ตัว : 78

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ร างวัลที่ 1 : 715431

เล ขหน้ า 3 ตัว : 115 , 302

เล ขท้ าย 3 ตัว : 253 , 945

เล ขท้ าย 2 ตัว : 37

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ร างวัลที่ 1 : 533726

เล ขหน้ า 3 ตัว : 165 , 425

เล ขท้ าย 3 ตัว : 036 , 485

เล ขท้ าย 2 ตัว : 85

วันที่ 17 มกร าคม 2561

ร างวัลที่ 1 : 203823

เล ขหน้ า 3 ตัว : 624 , 799

เล ขท้ าย 3 ตัว : 236 , 397

เล ขท้ าย 2 ตัว : 50

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ร างวัลที่ 1 : 248038

เล ขหน้ า 3 ตัว : 527 , 980

เล ขท้ าย 3 ตัว : 225 , 602

เล ขท้ าย 2 ตัว : 85

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ร างวัลที่ 1 : 075629

เล ขหน้ า 3 ตัว : 130 , 357

เล ขท้ าย 3 ตัว : 047 , 506

เล ขท้ าย 2 ตัว : 20

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ร างวัลที่ 1 : 386602

เล ขหน้ า 3 ตัว : 832 , 903

เล ขท้ าย 3 ตัว : 549 , 726

เล ขท้ าย 2 ตัว : 78

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ร างวัลที่ 1 : 812564

เล ขหน้ า 3 ตัว : 255 , 625

เล ขท้ าย 3 ตัว : 132 , 598

เล ขท้ าย 2 ตัว : 15

วันที่ 1 เมษายน 2563

ร างวัลที่ 1 : 051095

เล ขหน้ า 3 ตัว : 285 , 430

เล ขท้ าย 3 ตัว : 191 , 364

เล ขท้ าย 2 ตัว : 22

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ร างวัลที่ 1 : 347258

เล ขหน้ า 3 ตัว : 095 , 362

เล ขท้ าย 3 ตัว : 094 , 307

เล ขท้ าย 2 ตัว : 83

วันที่ 16 กันย ายน 2563

ร างวัลที่ 1 : 244083

เล ขหน้ า 3 ตัว : 127 , 220

เล ขท้ าย 3 ตัว : 623 , 853

เล ขท้ าย 2 ตัว : 57

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ร างวัลที่ 1 : 201303

เล ขหน้ า 3 ตัว : 377 , 828

เล ขท้ าย 3 ตัว : 072 , 517

เล ขท้ าย 2 ตัว : 70

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ร างวัลที่ 1 : 803628

เล ขหน้ า 3 ตัว : 336 , 804

เล ขท้ าย 3 ตัว : 321 , 924

เล ขท้ าย 2 ตัว : 19

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ร างวัลที่ 1 : 691861

เล ขหน้ า 3 ตัว : 007 , 054

เล ขท้ าย 3 ตัว : 447 , 668

เล ขท้ าย 2 ตัว : 17

วันที่ 1 กันย ายน 2564

ร างวัลที่ 1 : 114475

เล ขหน้ า 3 ตัว : 278 , 302

เล ขท้ าย 3 ตัว : 123 , 458

เล ขท้ าย 2 ตัว : 79

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ร างวัลที่ 1 : 077258

เล ขหน้ า 3 ตัว : 739 , 740

เล ขท้ าย 3 ตัว : 401 , 485

เล ขท้ าย 2 ตัว : 82

วันที่ 16 มีนาคม 2565

ร างวัลที่ 1 : 737867

เล ขหน้ า 3 ตัว : 349 , 985

เล ขท้ าย 3 ตัว : 989 , 788

เล ขท้ าย 2 ตัว : 03

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ร างวัลที่ 1 : 319196

เล ขหน้ า 3 ตัว : 679 , 817

เล ขท้ าย 3 ตัว : 213 , 652

เล ขท้ าย 2 ตัว : 02

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ร างวัลที่ 1 : 121789

เล ขหน้ า 3 ตัว : 532 , 722

เล ขท้ าย 3 ตัว : 157 , 973

เล ขท้ าย 2 ตัว : 64

ขอบคุณที่มา มุมข่าว

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​