ร าคาทองพุ่งแร งจะซื้อก็รีบซื้อ ก่อนแพงกว่านี้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

วันที่ 18 มีนาคม 2566 จากสมาคมค้าทองคำ ได้ประกาศร าคาทองคำ เวลา 09:15 น.

ประกาศร าคาทองคำครั้งที่ 1

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 31,650.00 บ าท/บ าททองคำ และข ายออก 31,750.00 บาท/บ าททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 31,078.00 บ าท/บ าททองคำ และข ายออก 32,250.00 บาท/บ าททองคำ

ปัจจัยที่มีผลต่อร าคาทองคำ ขึ้นหรือลง

1. ปัจจัยที่มีผลต่อร าคาทองคำ ขึ้นอยู่กับอัตร าดอกเบี้ย

อัตร าดอกเบี้ย จากค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ ในการนำเข้าและส่งออกทองคำ รวมไปถึงค่าขนส่ง ดอกเบี้ยธนาคาร ค่ าความเสี่ ยง หรือค่าประกันภั ยต่ างๆ

เนื่องจากนักลงทุนมีความต้องการซื้อทองคำเป็นจำนวนมาก และปริมาณทองคำที่มีอยู่ภายในประเท ศไ ม่เพียงพอ

จึงต้องอาศัยการนำเข้าทองคำจากต่ างประเ ทศ จึงทำให้เกิ ดค่ าใช้จ่ ายต่ างๆต ามมา

และหากนโยบ ายดอกเบี้ ยถูกปรับขึ้น จะแสดงให้เห็นถึงสภาวะเศร ฐกิจที่เริ่มดี ค่ าเงิ นดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

มีความเชื่อมั่นมากขึ้น ส่งผลให้ร าคาทองคำก็จะปรับตัวลง ในทางกลับกัน

หากนโยบ ายดอกเบี้ ยถูกลดลง จะแสดงให้เห็นถึงสภาะเศร ษฐกิจที่เริ่มไ ม่ดี

ค่ าเ งินดอลลาร์ปรับตัวลง ความเชื่ อมั่นที่ลดลง และร าคาทองคำก็จะปรับตัวสูงขึ้น

ภาพจาก AURORA

2. ปัจจัยที่มีผลต่อร าคาทองคำ ขึ้นอยู่กับร าคาน้ำมัน

ร าคาน้ำมัน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อร าคาทองคำเป็นอย่ างมาก

ซึ่งร าคาน้ำมันเป็นตัวที่ทำให้เกิ ดสภาวะเงิ นเฟ้อ โดยสภาวะเงิ นเฟ้อที่เกิ ดขึ้นกับร าคาทองคำนั้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

และร าคาน้ำมันมีเกี่ยวข้องแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับร าคาทองคำด้วยเช่นกัน

หากร าคาน้ำมันถูกปรับเพิ่มขึ้น สภาวะเงิ นเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ร าคาทองคำก็จะถูกปรับขึ้นสูง

ในทางกลับกัน หากร าคาน้ำมันถูกปรับตัวลดลง สภาวะเงิ นเฟ้อก็จะลดลง และร าคาทองคำก็จะปรับตัวลงต ามกัน

ภาพจาก AURORA

3. ปัจจัยที่มีผลต่อร าคาทองคำ ขึ้นอยู่กับค่ าเงิ นดอลลาร์

เนื่องจากค่ าเงิ นดอลลาร์เป็นสกุลเงิ นที่มีการใช้กันมาก อีกทั้งค่ าเงิ นดอลลาร์ยังเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการซื้อ-ขาย

ส่งผลให้ค่ าเงิ นดอลลาร์มีความผันผวนกับร าคาทองคำ การที่ค่ าเงิ นดอลลาร์อ่อนตัวลง

จะส่งผลดีกับร าคาทองที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภั ย ที่สามารถเก็บมูลค่ า

และส่งผลให้กระแสเงิ นของแต่ละประเท ศไหลเข้าสู่ทองคำ และทำให้ร าคาทองคำมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ในทางกลับกัน หากค่ าเงิ นดอลลาร์แข็งตัวขึ้น จะส่งผลร าคาทองคำปรับตัวลง

และนักลงทุนทองคำจะหันมาลงทุนในสกุลเงิ นดอลลาร์แทน

ภาพจาก AURORA

4. ปัจจัยที่มีผลต่อร าคาทองคำ ขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply หรือความต้องการ

Demand หรือ อุปสงค์ คือความต้องการในทองคำ ที่มาจาก 3 กลุ่มใหญ่หลักๆ

ได้แก่ ภาคเครื่องประดับ ภาคการลงทุน และภาคอุตสาหกร รมการผลิตและการแพทย์

รวมไปถึงการที่ภาครั ฐของแต่ละประเ ทศ มีการนำทุนสำรองไปซื้อทองคำมากขึ้น

เพื่อลดความเสี่ ยงที่จะเกิ ดจากการเกาะตัวอยู่ในพันธบัตรรั ฐบ าลสหรั ฐ หากมีความต้องการที่จะซื้อทองคำสูง

จะส่งผลให้ร าคาทองคำปรับสูงขึ้นอีกด้วย และในทางกลับกัน

หากมีความต้องการซื้อทองคำต่ำ ร าคาทองคำก็จะถูกปรับลงด้วยเช่นกัน

Supply หรือ อุปทาน คือ ความต้องการข ายทองคำ ที่มาจาก 3 กลุ่มใหญ่หลักๆ

ได้แก่ ผลผลิตทองคำที่มาจากเหมืองทอง แร งข ายจากธนาคารกลางของแต่ละประเ ทศ

และสุดท้ ายปริมาณทองคำเก่าๆที่มีการหมุนเวียนอยู่ในระบบ

Demand และ Supply หรือความต้องการภายในประเ ทศไทย จะพิจารณาจากอัตรา Gold Spot และค่ าเงิ นบ าทของไทย

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วยังต้องคำนึงถึงความต้องการภายในประเ ทศเป็นหลัก

เพื่อการที่จะตั ดสินใจประกาศร าคาทองคำภายในประเ ทศ ของแต่ละครั้ง

ภาพจาก AURORA

ข้อมูลจาก AURORA

ขอบคุณที่มา สย ามนิวส์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​