ชีวิ ตดีวั นดีคื น5ร าศี โช คใหญ่แบ บไม่เค ยพบเค ยเจอมาก่อน

รา ศีธนู

ดว งการงานชาวราศีธนู ช่วงนี้สดชื่นแจ่มใส พร้อมกับมีความเก่งแกร่ง ใส่ใจคนรอบข้าง คนรอบข้างก็อย ากช่วย

งานทำได้ดี ผลงานผลักดันให้ได้ตำแหน่งดีขึ้น ธุรกิจกำไรมากขึ้น เงิ นเข้าหลายทาง ออกดอกออกผล

รา ศีเมษ

ดว งงานชาวราศีเมษมีเกณฑ์ก้าวหน้า ขย ายสาขา ย้ ายไปต่างถิ่น หรืองานเกี่ยวพันทางไกลจะเจริญดี

ความรับผิดชอบเข้ามามากอาจทำกันไม่ทัน แต่ไม่ควรผลักดันคนอื่นมากไป ให้กำลังใจกันแล้วสุดท้ายงานโดยรวมจะออกมาดี

รา ศีเมถุน

ดว งการงานชาวราศีเมถุน ถึงเวลาชี วิตพ ลิก ลุกยืนขึ้นมา รับโอกาสที่เข้ามาจะก้าวหน้าต่อไป คนขยันผลงานจะเห็นเด่น

ร ะวั งนิดเดียวอย่ าเกียจคร้านล่ะ จะรับผลตามนั้นด้วย โอกาสมารีบทำรีบสู้ ถ้ามีปัญ หาอยู่รีบแก้จะจบได้และได้เริ่มต้นใหม่

บ างคนจะมีชื่อเสี ยงบ างคนได้หวนคืนสู่วงการ ที่สำคัญทำดีไว้เสมอ

รา ศีกุมภ์

ดว งการงานชาวราศีกุมภ์ ได้งานทำ อาจได้ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ มีโอกาสก้าวหน้า ได้ปรับตำแหน่งดีขึ้น

เป็นช่วงโ ชคดี คนค้าข ายกำลังดีทุ กอย่ าง กำไร เจรจา

ลงทุนทำได้หมด ช่วงนี้โ ชคกำลังดีอย า กทำอะไรให้เร่งทำ ปล่อยผ่านไปน่าเสี ยดาย

รา ศีสิงห์

ดว งงานชาวราศีสิงห์อยู่ในช่วงขาขึ้น ความสามารถพัฒนาขึ้นด้วย ยิ่ งฝึกยิ่ งเก่ง บ างคนได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง

ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่ม สามารถร้องขอความสนับสนุนได้

จะเริ่มธุรกิจก็ทำได้ งานเกี่ยวกับหุ้น ตลาดหลักทรั พย์ เก็งกำไร แนวโน้มกำลังขาขึ้นเช่นกัน

ข้อมูลshowbizzinfoo

Show More