ด่วน เงินอุดหนุนบุตรเข้าแล้ว

เรียกได้ว่า เหล่าแม่ๆทั้งหลายต่างเฝ้ารอ

เมื่อล่าสุด วันที่ 18 ก.ย. 66 เป็นวันโอนเงินอุดหนุนบุตรนั่นเอง

โอน 600 แล้ววันนี้ เงินเด็กแรกเกิด 1,462 ล้านบาท จำนวน 2.3 ล้านคน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

หากเกินเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 06 5731 3199 , 08 3431 3533 , 08 2037 9767 , 08 2091 7245 , 0 2651 6902 , 0 2651 6920 , 0 2651 6534

หรือติดต่อสอบถามได้ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด (พมจ.) / สายด่วน 1300

Show More