ขั้นตอนสมั คร ยื มเงิ นกสิกรไทย 20,000 ผ่านแ อปฯ

เรียกว่าเป็นสินเ ชื่อที่หลายคนสนใสมครเยอะมากๆ เพระคนมีร ายได้น้องก็สามารถกู้ยื มเงิ นจากกสิกรได้

วันนี้เราได้นำขั้นตอนสมัคร ยื มเงิ นด่ วน กสิกรไทย 20,000 ผ่านแอปมาฝากกัน

สินเชื่ อเงิ นด่ว นกสิกร Xpress Loan ไม่ว่าจะเ งินก้อนเล็ก 10,000-30,000 หรือก้อนโตๆ 50,000-100,000

หรือสูงสุดที่ 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรั พย์ ไม่ต้องมีบุลคลมาค้ำประกันให้ยุ่ งย ากมากความอีกด้วย

นอกจากนี้เอกสารที่ใช้ในการสมัคร บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ ฉุกเฉิน จาก ธนาค าร กสิกรไทย ไม่ต้องใช่อะไรมากแค่

บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น

สินเชื่ อเงิ นด่ วน Xpress Loan สมัครง่าย ​เอกสารน้อย รับเ งินก้อนพร้อมใช้​​ ผ่อนสบายแบบเบาๆ

เพียงแค่มีเงิ นเดือนผ่านบัญชี ไม่ถึง 10,000 บาท ก็สามารถกู้ได้แล้ว ใช้จ่ายอะไรก็ได้ ตามใจคุณไม่ว่าจะแต่งบ้าน

ดาวน์รถ เรียนต่อ แต่งงาน จ่ายค่ าเทอมลูก หรือพาครอบครัวไปพักผ่อน

ซึ่งค่อนข้างเปิ ดกว้างให้หลากหลายสายอาชีพทั้งพนักงานประจำ ฟรีแล้นซ์อาชีพอิสระ และผู้ประกอบกิจการก็สามารถยื่นกู้ได้

ในโครงการที่ชื่อว่า “สินเชื่ อเงิ นด่ วนกสิกร Xpress Loan” เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้พวกเราได้มีทางเลือกมากยิ่ งขึ้น ไม่ต้องไปขอกู้นอกระบบ

ผู้ที่สามารถยื่นกู้ในโครงการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม เงิ นด่ วน (Xpress Loan) ได้ก็จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ

ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมกับหลายๆอาชีพให้มีโอกาสกู้ได้ง่ายขึ้น ดังนี้

1.พนักงานเงิ นเดือน 7,500-15,000 ก็กู้ได้ หรือใครที่มีเงิ นเดือนต่ำกว่านี้ก็สามารถยื่นเอกสารร ายได้ส่วน

อื่นๆมารวมเพื่อเป็นเอกสารแสดงรา ยได้ได้เช่นกัน

2.เจ้าของกิจการที่มีรา ยได้ต่อเดือนเกิน 20,000 บาท

3.ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแล้นซ์ที่มีร ายได้ เกิน 20,000 บาทต่อเดือน

ขั้นตอนการสมัครสิน เชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม กสิกรไทย เงิ นด่ วน Xpress loan ผ่านทางแอป K PLUS บนมือถือดังนี้

1.โหลดและสมัครเพื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาค ารกสิกร

2.จากนั้นทำการใส่รหัสยืนยันตัวตนในการเข้าใช้แอป K PLUS ตามปกติ

3.แล้วก็กดไปที่เมนู “สินเ ชื่อ” ทางด้านล่าสุดฝั่งซ้ายของหน้าจอ

4.เมื่อกดเข้าไปจะพบว่ามีหลากหลายสินเ ชื่อที่ทางกสิกรมีไว้ให้บริการ กดเข้าไปที่ “สินเ ชื่อเงิ นด่ วน”

5.แล้วกดปุ่ม “สนใจให้ติดต่อกลับ”

6.เป็นอันเสร็จสิ้นรอเจ้าหน้าที่ประสานงานโทรติดต่อเพื่อให้ทำการยื่นเอกสารที่เราเตรียมตัวตามกระบวนการขอยื่นกู้เงิ นด่ วนกสิกรไทย

สอบถามรา ยละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ธนาค ารกสิกร: 02-888-8888

หรือกด สมัครแบบออนไลน์

Show More