เลื อกต้นไม้ที่ช อบที่สุดตั้งแต่แร กเห็น ช่วยบ อกถึงจิ ตใจของคุณได้

เลือกต้นอันที่ 5

คุณเป็นคนเรียบร้ อ ย คุณเป็นคนรั ก ครอบครัว ครอบครัวเป็นชีวิต จิตใจ ที่ทำให้ คุณมีความสุขในเวลา

ที่คุณลำบ าก หรือคุณมีความสุข คุณก็มักจะนึก ถึงครอบครัว เป็นอันดับแรก

ถึงแม้ในบ างครั้ง คุณอาจจะช่วยอะไร ไม่ได้ แต่คุณก็จะนั่ง อยู่ข้างๆ เป็นเพื่อนเขาเรียกได้ว่เป็นคนที่ชอบช่วย

เหลือแบ บ ทุ่มสุดตัว ทำให้คนอื่น ประทั บ ใจ ตัวคุณในเรื่องนี้

เลือกต้นอันที่ 4

คุณชื่นชอบความสันโดษ ชอบไปไหนมาไหน คนเดียวคุณชอบ ใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่ชอบสุงสิงกับใคร

และไม่ชอบให้ใครมากวนใจอะไร ทั้งนั้น คุณทำงานเป็นคนสู้ชีวิตเพราะฉะนั้นร อบข้างของคุณนั้ นจะมีเพื่อนน้อย แทบจะไม่ค่อยมีเพื่อนสนิท

หรือเพื่อนรู้ใจ ไม่ค่อยมีคน ที่ห่วงใยคุณ และแน่นอนว่า คุณก็ไม่ค่อยสนใจใครแต่คุณไม่ได้

เป็นคนเยือกเย็นหรือไม่มีความรู้สึกหรอกนะ เมื่อถึงเวลาที่คนอื่นลำบ ากคุณ ก็มักจะเป็นคนยื่น

มือเข้าไป ช่วยเหลือใน ทั น ที และคุณ ก็คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่ดี กับคนอื่น มาโดยตลอด เมื่อคนอื่นมีปั ญหา

เลือกต้นอันที่ 3

คุณเป็นคนเรียบร้อย คุณเป็นคนรักครอบครัว ครอบครัวเป็นชีวิต จิตใจ ที่ทำให้คุณมีความสุข ในเวลา

ที่คุณลำบ าก หรือคุณมีความสุขคุณก็มักจะนึก ถึงครอบครัว

เป็นอันดับแรก เพราะพวกเขา ให้ความรัก ความห่วงใย และความอบอุ่นกับคุณโดย

เสมอมาคุณให้ความสำคัญ กับคนใน ค ร อ บ ครัว และคอยดูแลอย่ าง ใกล้ชิดและเป็นอย่ างดี ทำหน้าที่ยังไม่ข าดต กบกพร่ อง

เลือกต้นอันที่ 2

คุณมีชีวิตที่รัก ในความอิสระ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างสบ ายๆ ง่ายๆ คุณเปิดใจที่จะทำความรู้จัก

กับคนรอบข้าง และเพื่อนมากมาย คุณมีความสุข ในชีวิตทุกวัน

คุณเป็นคนมองโลก ในแง่บวก แต่บ างที ก็มีเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจ อยู่บ้ า งแต่คุณก็จะเสีย

เวลากับมันอยู่ไม่นานแล้ว คุณก็จะลืมมัน ไปเริ่มต้นใหม่ ในสิ่งที่ทำให้ ตัวคุณนั้นมีความสุข

คนที่รู้ใจคุณมากที่สุด นั้นก็คือเพื่อนสนิท และเพื่ อ น ซี้ ของคุณมองตา ก็รู้ใจไม่ต้องพูด

อะไรกันมากมายและคุณเป็นคน ที่รักเพื่อน ไม่ทอดทิ้ง เพื่อนในย าม ที่ลำบ าก ดังนั้นเขาต้องการที่จะ

นำพาความสุข เข้ามาในชีวิตเพื่อให้ คุณมีความสุขตลอดไป เหมือนเช่น ที่คุณเคยทำกับเขา

เลือกต้นอันที่ 1

คนมีความปรารถนาดี ต่อคนรอบข้าง และคุณปรารถนา ที่จะใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข

สงบเรียบง่ายคุณชอบที่จะช่วยเหลือ ผู้อื่นเมื่อเวลาที่ผู้อื่น มี ปั ญ ห า ไม่ว่า จะเป็นในเรื่องทุกข์ ร้อนใจ

หรือเรื่อง กลุ้มใจต่างๆ คุณมักจะยื่นมือ ให้ความช่วยเหลือ และคอยอยู่ข้าง ๆถึงแม้ในบ างครั้ง

คุณอาจจะช่วยอะไรไม่ได้ แต่คุณก็จะนั่ง อยู่ข้างๆ เป็นเพื่อนเขาเรียกได้ว่า เป็นคนที่ชอบช่วย เหลือแบบทุ่มสุดตัว ทำให้คนอื่น ประทับใจ ตัวคุณในเรื่องนี้

ข้อมูลverrysmilejung

Show More