ชาวบ้ าน แห่ร่ วมพิธีบ วงสร วง ไอ้ไข่ แด นใต้

วันที่ 14 พ.ย.63 ที่วัดโคกกระต่ าย ม.1 ต.บ้ านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ได้จัดพิธีบ วงสร วง ไอ้ไข่ แดนใต้

พร้อม เจ้าแม่ตะเคียนทอง ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดได้อัญเชิญมาร่วมพิธีด้วย โดยนักร้องชื่อดัง ทศพล หิมพานต์

และสัญญา พรนาร ายณ์ พร้อมคณะ ซึ่งรู้จักกับทางเจ้าอาวาสวัดได้นำไอ้ไข่ แดนใต้ มามอบกับ พระสมุศุภฤกษ์ ปั ญญาวิฒิโท

เจ้าอาวาสวัดโคกกระต่ าย โดยมีชาวบ้ านในพื้นที่ และละแวกใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จากนั้นได้จัดพิธีบ วงส รวง อัญเชิญไอ้ไข่ แดนใต้ เพื่อนำไปประดิ ษฐ านภายในศาลา ซึ่งภายในพิธีบ วงส รวงได้มีการจุดประทัด

เป็นการต้อนรับ ไอ้ไข่ แดนใต้ เป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้ านต่างใจจดใจจ่อกับเล ขประทัด เพื่อที่จะนำไปเสี่ ยงโ ชค

ในวันที่ 16 พ.ย.63 ที่จะถึง ซึ่งเล ขประทัดที่ได้ มีเ ลข 58 342 และ 66 518 ซึ่งต่างค าดหวังว่าไอ้ไข่ แดนไต้

ที่นำมาปร ะดิ ษฐ าน ให้ประชาช นกราบไหว้ ภายในวัดโคกกระต่ าย เพื่อขอโ ชคลาภ จะให้โ ชคในครั้งนี้จึงได้แห่ซื้อ

เล ขดังกล่าวจากแ ม่ค้ า พ่ อค้ า ที่นำลอตเตอรี่ มาจำหน่ายภายในงาน จนเ ลขดังกล่าวไม่มีเหลือ ซึ่งภายในงานได้มี

การแจกวัตถุมงคลไอ้ไข่ กับประชาช นที่เข้าร่วมพิธี ในขณะเดียวกันทางด้าน ทศพล หิมพานต์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง

ได้ร้องเพลง และเหล่ ให้ชาวบ้ านฟัง และได้ร่วมเต้นกันอย่ างสนุกสนาน พร้อมจัดให้มีการจำน่ายลอตเตอรี่

ซึ่งจัดใส่ไว้ในซอง เพื่อเป็นการเสี่ ยงโ ชค และนำรา ยได้มอบกับวัดโคกกระต่ าย

ข้อมูลsiamnews

Show More