ขั้นตอนการยื มเงิ น 5,000-100,000 แอ ปห้าให้มันนี่ ไม่ต้ องค้ำปร ะกัน

ขั้นตอนการยื มเงิ น 5,000-100,000 แอปห้าให้มันนี่ ไม่ต้องค้ำไม่ใช้สลีป

อีกหนึ่ง สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ที่ถูกต้องตาม กฎหมาย และยัง กู้ง่าย กับ แอป ห้าให้มันนี่

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ที่กำลัง น่าสนใจเอามากๆ ในตอนนี้

แอป ห้าให้มันนี่ เป็นบริการ กู้เงิ นด่วน ผ่าน โทรศัพย์ มือถือ มี วงเงิ น ในการ ให้กู้ยืม

ได้ถึง 100,000 บ าท เลยทีเดียว และยังมีให้กู้เงิ นด่วน ที่ 500 5,000 ,10,000 , 50,000 บ าทอีกด้วย

ข้อดี การขอ กู้เงิ น ผ่าน แอป ห้าให้มันนี่ คือ ใช้เอกสาร ในการ สมัครน้อย ใช้แค่ สำเนา บัตร ประ ชา ชน ถ่ายได้ จาก โทรศัพท์มือถือ

แอป ห้าให้มันนี่ เป็น สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ที่ถูก กฏหมาย แอปมีเจ้าของ คือ บริษัท มันนิกซ์ จำกัด อยู่ภายใต้

การกำกับ ดูแล ของ เครือ ธนาค าร ไทยพาณิชย์ SCB ปลอดภัย แน่นอน

รา ยละเอียด การขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ห้าให้มันนี่

แอป ห้าให้มันนี่ มี วงเงิ น ให้ยืม สูงสุด ที่ 100,000 บ าท

สามารถ ขอกู้ ยืมเงิ น ด่วนได้ ที่ 500 5,000 10,000 50,000

การอนุมัติ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม เร็วมาก ใน 30 นาที และ ยังรับเงิ นได้ไว ใน 1 วัน

อัตรา ดอกเบี้ย เพียง 2.75% ต่อ เดือน และยังคิด อัตรา ดอกเบี้ย แบบ ลดต้น และ ลดดอก (อัตรา ดอกเบี้ย ไม่เกิน 36% ต่อ ปี)

ไม่ต้องใช้ คนค้ำ ประกัน

ไม่ใช้ สเตทเมนท์

ไม่ต้องมี สลิปเงิ นเดือน แต่อย่ างได

สามารถ ปิดยอด เงิ นกู้ได้ทันที โดยที่ ไม่มี ค่ า ธรรม เนียมไดๆ

ให้ผ่อน เงิ นให้กู้ยืม ได้นาน ถึง 12 เดือน

สิ่งที่จะต้องใช้สมัครขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ห้าให้มันนี่

บัตร ประ ชา ชน ผู้ขอกู้

โทรศัพย์มือถือ ที่มี อินเตอร์เนตแล้ว

ติดตั้ง แอป SCB EASY และเปิดการ ใช้งาน ลงทะเบี ยน การใช้งาน เรียบร้อย

หมายเลข พร้อมเพย์ /บัญชี ธนาค าร ไทยพาณิชย์

ขั้นตอนในการ สมัครขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ห้าให้มันนี่

ก่อนทำการ สมัครขอสินเชื่ อ ย้ำว่า ต้องมี แอป SCB Easy ในมือถือด้วย

1.ทำการโหลด แอป ห้าให้มันนี่ / ใช้ได้ในระบบ Android เท่านั้น

2.ทำการ เปิด แอป ห้าให้มันนี่ และ ลงทะเบี ยน ใช้งาน

3.ทางแอป จะขอ ยืนยัน ตัวตน เพื่อ เชื่ อมต่อ กับ แอป SCB Easy

4.เลือก วงเงิ น ที่ต้องการ กู้ยืม และ ส่ง ข้อมูล เพื่อขอ อนุมัติ

5.เสร็จสิ้นการกู้ยืม และ รอ รับ เงิ น

คุณสมบัติ ผู้ที่ขอ สมัคร สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืมห้าให้มันนี่

ต้องมี ร ายได้ ที่ 8,000 บ าท ต่อ เดือน ขึ้นไป

มีอาชีพ รับจ้าง ทั่วไป หรือ ทำงานประจำ หรือ เป็น เจ้าของ กิจการ

มี อายุ 20-60 ปี

ไม่ว่าจะทำ อาชีพได ก็สามารถ สมัครขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม จาก แอป ห้าให้มันนี่ ได้

อ่านรา ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ แอป ห้าให้มันนี่

ข้อมุลyoocod

Show More