สล ากฯ ข าด ชำรุ ด นำมาขึ้นร างวัลได้ แค่ทำตามขั้ นตอน

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ มีผู้ที่ถูกรางวัลส ลากกินแบ่งรั ฐบ าล แต่สลากข าด-ชำรุ ด โพสต์ลงบนโลกออนไลน์

สอบถามว่าแบบนี้ขึ้นรางวัลได้หรือไม่ ล่าสุด มีคำตอบแล้วว่าได้ แต่ต้องนำเศ ษของสลากฯ มาทำการตร วจสอบก่อน

โดยไม่ต้องแปะกาวมาเอง โกย ๆ มาเป็นกอง ๆ นำมาให้เจ้าหน้าที่ได้เลย

มาดูต้นเรื่องกันก่อน ผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายหนึ่งโพสต์รูปลากกินแบ่งรั ฐบ าลชนิดที่ฉีกข าด ยั บเยิ น เสี ยห ายมาก

หลังจากที่ลืมไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วลืม นำไปซักในเครื่องซักผ้า ถูกปั่นจนฉีกข าด แต่บังเอิญว่าสลากฯ

ใบดังกล่าวนี้กลับถูกรางวัลทีมข่าวสอบถาม ส่วนออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรั ฐบ าล ระบุว่า สลากจะข าดครึ่ง

แนวตรง แนวข้าง ๆ ขา ดหลายท่อน หรือจะถูกปั่นจนแทบป่น ให้ใจเย็น ๆ ทุ กกรณีสามารถนำมาขึ้นรางวัลได้

แต่ต้องผ่านการตรว จสอบก่อน โดยให้นำเศ ษซ ากสลากฯ ใบนั้นทั้งหมดเท่าที่จะรวบรวมได้ เอามาที่สำนักงานสลากฯ

แล้วเจ้าหน้าที่จะตร วจสอบความถูกต้อง ไม่ต้องแปะกาวคืนสภาพให้สลาก เพราะอาจทำให้พิสูจน์ย ากขึ้น

หากสลากฯ ตรงส่วนสำคัญถูกกาวทาทับลงไป

โดยหากเกิ ดเห ตุการณ์เช่นนี้กับคุณผู้ชม ให้ต รวจสอบหาสาระสำคัญของสลากก่อน เช่น ส่วนประกอบของสลาก

บ าร์โค้ด ลายน้ำ และสลากออกง วดประจำวันที่เท่าไหร่ หม ายเล ขอะไร เป็นต้น

ส่วนจะเอาไปขึ้นรางวัลกับเจ้าของแผงได้หรือไม่นั้น เป็นการตกลงกันระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสลากฯ

เนื่องจากตามปกติแล้วผู้ถูกรางวัลจะต้องขึ้นเงิ นกับสำนักงานสลากฯ โดยตรงเท่านั้น

ข้อมูลsiamtoday

Show More