เส้นล ายมือคุณเป็นแบ บไหน จะบอกนิสั ยที่แท้จริ งที่คุณไม่รู้

ดูดว งลายมือ ดว งเส้นล ายมือ เพียงแค่เส้นหั วใจเส้นเดี ยว ก็สามารถทำนา ยนิสัยและความรักของตั วคุณเองได้แล้ว

เส้นหัวใจนั้นหรือที่เรีย กกันอีกอย่ างว่าเส้นคว ามรัก ไม่เพียงแต่สามารถบ่งบอกเรื่ องของความรักคุณได้

แต่มันยังสามารถบ่งบอกว่าคุณเป็นคนประเภทไหน มีนิสัยใจคอเป็นอย่ างไร

ถ้าไม่เชื่ อก็ลองยื่ นมือซ้ายของคุณ ออกมาเช็คดูว่าจะไม่จริงหรือเปล่า หรือว่าแอบมองคนข้างๆ

ดูก็ได้ว่าเขามีเส้นล ายมือเป็นอย่ างไร แล้วมาเปรียบเทียบกับด วงชะตาเส้นลายมือทั้ง 4 ข้อนี้ดู

ดูตามภาพทั้ง 4 ภาพ เห็นหัวใจของคุณใกล้เคียงกับภาพใดมากที่สุด แล้วลองเปรียบเทียบดูดีๆ จะมีคำตอบอยู่ด้านล่าง

1 : คุณเป็นผู้ประเภทที่ว่าตั้งใจทำงานมากๆ

คุณเป็นคนที่รักในเรื่องของการมีอิสระ เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัว ในเรื่องงานนั้นควรจะมีสติปั ญญาที่เฉียบแหลมมากกว่าผู้อื่น

เป็นคนที่มีบุคลิกชัดเจน

เป็นคนที่สามารถเป็นผู้นำคนได้ เมื่อคุณมีเป้าหมายในการใช้ชี วิต หรือเป้าหมายใดๆ ก็ตาม

คุณจะไม่ลังเลต่อเป้าหมายนั้นโดยเด็ ดข าด เพราะคุณเชื่ อว่า ความพย าย ามและความตั้งใจของคนนั้น

จะเป็นแรงผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จ และมีอนาคตได้ที่ดีอย่ างแน่นอน

สำหรับความรักคุณอาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้บ้ างเล็กน้อย อาจจะมีบ้ างบ างครั้งที่คุณคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว

แต่บ างครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้ เลี่ยงหัวใจตัวเองไม่ได้จริงๆ อ่ า นแล้วตรงกับตัวเองและคนรอบข้าง

อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นกันด้วยนะ ขอให้โ ชคดีมีชัย พบความเจริญตลอดวัน

2 : คุณเป็นคนที่มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

คนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆ ในสายตาเพื่อนของคุณ คุณเป็นคนที่อ่อนโยน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ถ้าเพื่อนคนใดเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากตัวคุณเองนั้น คุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนโดยเต็มที่

แต่แปลกมากสำหรับบ างคน เขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าเ ชื่อใจสักเท่าไหร่

สำหรับความรักแล้วนั้นคุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว ไม่ชอบพูดคุยกับใครที่มีเจ้าของแล้ว เพราะเชื่ อว่า

มันอาจจะเป็นตราบ าปให้กับคุณไปตลอดชี วิตก็ได้ อ่ า นแล้วตรงกับตัวเองและคนรอบข้าง

อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นอกันด้วยนะ ขอให้โช คดีมีชัย พบความเจริญตลอดวัน

3 : คุณเป็นคนที่โหยหาความสุขและเงิ น

ตัวคุณเองนั้นมีลักษณะนิสัยดีเป็นคนสงสัยและคิดมาก มักจะทำอะไรจะเป็นคนที่มีคำถามอยู่เสมอ

เป็นคนที่โดนหักหลังบ่อย เป็นคนที่โดนเพื่อนแสดงความเป็นมิตร แต่จริงๆ

เข้ามาในฐานะศัตรู เข้ามาเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะ

หลังจากที่พบเจอกับเรื่องราวที่ไม่ควรจะเป็น คุณเป็นคนที่หาเงิ นเก่ง เป็นคนที่หาเงิ นได้ไว

แต่จะต้องแลกมาด้วยความสามารถและหย าดเหงื่อของตัวคุณเอง

ความรักของคุณนั้น ค่อนข้างที่จะเป็นคนเอาแต่ใจบ้ าง บ างครั้งคุณก็รู้สึกว่าอย ากอยู่คนเดียวมากกว่า

ใช้ชีวิ ตตัวคนเดียวจากสุขสบ ายมากกว่ามีคู่ บ างอารมณ์ก็อย ากที่จะมีคู่คอยเคียงข้าง

คอยให้คำปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือ อารมณ์ของคุณขึ้นขึ้นลงลง จับทางไม่ถูกจริงๆ

อ่ า นแล้วตรงกับตัวเองและคนรอบข้าง อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นอกันด้วยนะ ขอให้โ ชคดีมีชัย พบความเจริญตลอดวัน

4 : คุณเป็นพวกความอดทนสูง

คุณเองนั้นสามารถทนต่อความย ากลำบ ากได้ เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากกว่าผู้อื่น

มักจะมีความพย าย ามและจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังมีจิตใจที่ดีและงดงาม

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลหรือเจตนาใดๆ คุณจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้คนรอบข้างของคุณมีรอยยิ้ม

แม้ว่าตัวเองจะเก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้กับตัวเอง คุณมักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป

เรื่องความรักของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะผิดหวังมาตลอด มักจะโดนหลอก เป็นพวกที่ชอบโดนให้ความหวังสูง

แล้วอยู่ๆ ก็โดนทิ้ง ความรักของคุณมักจะเป็นเช่นนี้มาตลอดทั้ง 3 ปี

แต่เ ชื่อเถอะว่าสักวันหนึ่งคุณจะพบเจอกับคนที่ดี คนที่ลงตัวกับคุณ แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่ดีหรือร วยที่สุด

แต่เขาจะเป็นคนที่พอดีสำหรับคุณอย่ างแน่นอน อ่ า นแล้วตรงกับตัวเองและคนรอบข้าง

อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นอกันด้วยนะ ขอให้โช คดีมีชัย พบความเจริญตลอดวัน

ข้อมูลverrysmilejung

Show More