ไม่มีด อกเ บี้ย เงิ นให้กู้ยืม ทรู 10000 ยื มก่อน คืนทีหลัง

หากใครที่กำลังหาเ งินอยู่หรือต้องการใช่เงิ นด่วน วันนี้เราจะมาบอก ยืมเงิ นทรู 10,000 บ าท ไม่มีดอกเบี้ย ยืมก่อน คืนทีหลัง

ทรูมันนี่ ได้เปิดตัว นวัตกรรม เงิ นให้กู้ยืม ทางการเ งิน “Micro Credit บริการให้ ยืมเ งิน ก่อน แล้วค่อยคืนทีหลังก็ได้ ช่วยเพิ่ม สภาพคล่อง

ให้กับลูกค้ า ทรูมูฟ เอช และ ผู้ที่ ถือบัตรทรูการ์ด ผ่านทาง อีวอลเล็ท โดยได้ปล่อยสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยิม ไมโคร เครดิต

ให้กูัได้ไม่เกินร ายละ 10,000 บ าท เพียงแค่มีบัตรประชาช นเพียงใบเดียว ก็สามารถที่จะสมั ครได้เลย วันนี้ที่ทรูช็อปทั่วประเทศ

รับวงเ งิน สูงสุด ถึง 4 เท่า และยังพิเศษ กับอัตตรา ดอกเบี้ยที่ 0% ใน เดือนแรก

คุณสมบัติและวิธีสมั คร เงิ นให้กู้ยื มทรูไมโครเครดิต มีดังนี้

-มี สัญชาติ ไท ย อายุ 20-60 ปี

-ลูกค้ า ทรูมูฟ เอช บุคคลธรรมดา แบบ รา ยเดือน

-มีอายุ ในการใช้งาน มากกว่า 180 วัน และ ไม่มี ค่ าบริการ ค้ าง

-มีประวัติ การชำระ ค่ าบริการ ดี

เอกสาร ในการสมัคร


-บัตร ประชาชน ตัวจริง ใบเดียว

วิธีสมัครใช้งาน ทรูไมโคร เครดิต

1.ลูกค้ า แสดงตัว กับทาง เจ้าหน้าที่ทรู พร้อมกับ บัตรประชาช น ตัวจริง

2.ทำการ ยืนยัน ตัวตน กับทาง เจ้าหน้าที่ของทรู

3.กรอก ข้อมูลลูกค้ า และกรอกข้อมูล เบื้องต้น พร้อม ยอมรับ เงื่ อนไข บน แอปพลิเคชั่น

4.ได้รับ อนุมัติ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ผ่านทาง SMS

5.เบิกเ งินสด จากวงเ งิน สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ผ่านทาง แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

รา ยละเอียด

1. บริการ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม โดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

2. บริการ สินเชื่ อ สำหรับลูกค้ า ที่มีคุณสมบัติ ที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น

3. ระยะเวลา ในการแบ่งจ่าย ขึ้นอยู่ กับ เงื่ อนไข ของทาง บริษัทฯ

4. ดอกเบี้ย โปรโมชั่น 0% ในเฉพาะ เดือนแรก ของทุกการเบิกใช้ สินเชื่ อ ภายใน 31 ธ.ค 63 อัตรา ดอกเบี้ย ปกติ อยู่ที่ 24% ต่อปี

5. การคิดอัตตรา ดอกเบี้ย คิดแบบ ลดต้น ลดดอก

6. ในการ เบิกใช้ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม เงิ นจะ โอน เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผูกกับเบอร์มือถือ ตามที่ลูกค้ า ได้ระบุ

7. เงื่ อนไข อื่นๆ ให้เป็นไปตาม ที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนด

8. หากสงสัย เกี่ยวกับ รา ยละเอียดสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม สอบถามรา ยละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ โทร 1240 กด 3

Show More