หนุ่ มน้ อย 6 ข วบได้เงิ นในวันเ กิด ซื้ อแหว นทำเซ อร์ไพ รส์แ ม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่ าว siamnews รา ยงานว่า โลกออ นไลน์มีการแชร์เรื่ องราวของผู้ใช้

เฟ ซบุ๊กชื่อ Sumarnie Edison ซึ่งได้โ พสต์เล่าเรื่ องราวน่ารักชวนยิ้มของเด็ กช ายตัวน้อยจากมาเลเ ซีย

ที่อย ากทำเซ อร์ไ พรส์แ ม่ของเข าด้วยการให้ของขวัญสุดพิเ ศษ ด้วยเ งินที่ตัวเองเพิ่งได้รับมาเป็นของขวั ญวันเกิ ด

ซึ่งความรักของเด็ กน้ อยที่มีต่อแ ม่ของเขานี้ ก็ได้กล ายมาเป็นที่พูดถึงและเรี ยกร อยยิ้มแก่ชาวโซเ ชียลไปตาม ๆ กัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sumarnie Edison

โดย ซูมาร์นี เอดิสัน หญิ งจากเมืองโคตา คินาบ าลู รั ฐซาบะฮ์ ประเ ทศมาเลเ ซีย ซึ่งเป็นคุณแ ม่ของ น้องอาฟิก

วัย 6 ข วบ เล่าว่า ลู กชา ยของเธอเพิ่งจะได้รับเงิ นจำนวนหนึ่งมาในวันเกิ ดของเขาเมื่อไม่นานมานี้ และในวันหนึ่ง

ขณะที่สามีพาลู กช ายไปตั ดผม เด็ กน้อยก็สังเกตเห็นว่ามีร้านทองอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านตั ดผมด้วยเหตุนี้ น้องอาฟิก

ก็เลยจูงคุณพ่ อไปที่ร้านทอง บอกว่าอย ากซื้อของขวัญให้คุณแ ม่ ด้วยเงิ นจำนวน 5 ริงกิต หรือราว 36 บ าท

ที่เขาได้รับมาตอนวันเ กิด ซึ่งเมื่อคุณพ่ อได้ทราบก็ไม่ได้ขัดใจอะไร แถมยังช่วยลู กชา ยเลือกแหวนทองสวย ๆ อีกด้วย

เพราะเขารับรู้ได้ถึงจิตใจบริสุ ทธิ์ของลู กชา ยตัวน้อยที่อย ากแสดงความรักที่มีต่อคุณแ ม่

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sumarnie Edison

พร้อมกันนั้น คุณพ่ อยังแอบส่งข้อความมาบอกคุณแ ม่ด้วย ขอให้ซูมาร์นีแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่อง

โดยเขาเล่าว่าพวกเขามีงบค่ าแหวนแค่ไม่เกิน 300 ริงกิต หรือราว 2,200 บ าท และได้ตกลงเลือก

แหวนทองราค า 260 ริงกิต หรือราว 1,900 บ าท มาเป็นของข วัญให้เธอ โดยคุณพ่ อเป็นคนช่วยจ่ายค่ าแหวนส่วนที่เหลือให้

แ ม้ว่าแหวนวงนี้อาจจะไม่ได้มีราค าแพงมาก แต่มันก็เป็นของข วัญที่ลู กชา ยกับสามีของเธ อตั้งใจมอบให้

โดยเฉพาะห นูน้ อยที่ยอมใช้เ งินของตัวเองทั้งหมดเพื่อคุณแ ม่ แทนที่จะเก็บไว้เองหรือนำไปซื้อของเล่น

ดังนั้นแห วนวงนี้จึงนับเป็นสิ่ งล้ำค่ าของเธอยิ่ งกว่าสิ่งใด ๆ

ข้อมูลsiamnews

Show More