ลุงปั่ นจั กรย านไ ร้จุดหม าย หล ายสิบ กม.

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2563 ผู้สื่อข่ าวรา ยง านว่า บริเว ณถนนสุขุมวิทขาเข้าสัตหีบ ช่วงตรงข้ามอั นเด อร์วอเ ตอร์เวิ ลด์

พัทย า จ.ชลบุรี พบช ายปั่นจักรย าน ติดป้ายมีข้อความ อาทิโดนโ กงหม ดตัวถูกท อดทิ้งไ ร้คนช่วย และ

ผู้เฒ่ าชร าโดนโก งหมดตัวถูกท อดทิ้ง สอบถามทราบชื่อนายไตรทิพ มาลีวงษ์ อายุ 54 ปี ได้จอดรถจักรย าน

พักอยู่ริมป่าข้างทาง เพราะไม่สามารถปั่นไปต่อได้ เนื่องจากมีอาการจะเป็นลม เพราะตัวเองสุขภาพไม่ดี

นายไตรทิพ เปิ ดเผ ยว่า ตนปั่นจักรย านจากบ้ านมาหลายสิบกิโลฯ เพราะต้องการให้คนเห็นและนำไปเผยแพร่ต่อ

เนื่องจากพ่อของตนที่มีอายุมากถูกลูกโ กงที่ดินและไม่เหลียวแล ตนเคยร้องไปยังหน่วยงานหลายที่ ทั้ง สภ.ห้วยใหญ่

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ างละมุง แม้กระทั่ง ส.ส. ซึ่งเคยรับปาก ก็ไม่มีอะไ รคื บหน้า เรื่องเกิ ดมาเกือบ 3 ปี แล้ว

จึงตั ดสินใจปั่นจักรย านออกมา เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพ่อตนเอง ไม่รู้ว่าจะปั่นไปถึงไหน เพียงแต่อย าก

ให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือนายไตรทิพ กล่าวต่อว่า เมื่อปี 2561 นายชุบ มาลีวงษ์ ซึ่งเป็นพ่อของตน

ปัจจุบันอายุ 92 ปี ถูกลูกอีกคน ซึ่งเป็นน้องส าวของตน โก งที่ดินที่เป็นของพ่อกับแม่ คือนางบุญชู มาลีวงษ์ อายุ 71 ปี

ซึ่งเสี ยชี วิตเมื่อปี 2561 โดยที่ดินมีประมาณ 2 งาน อยู่ในพื้นที่บ้ านมาบฟักทอง ต.ห้วยใหญ่ อ.บ างละมุง จ.ชลบุรี

ซึ่งปัจจุบันมีบ้ านอยู่ 1 หลัง แต่น้องส าว คือ น.ส.จรรย า มาลีวงษ์ ไม่ให้พ่อเข้าไปอยู่ ทั้งที่ที่ดินเป็นชื่อของพ่อตน

ปัจจุ บันตนก็ดูแลพ่อเท่าที่จะดูแลได้ จนหมดเนื้ อห มดตัวเพราะไม่มีร ายได้อะไ รเข้ามา เพียงอย ากได้บ้ านและที่ดินผืน

ดังกล่าวคืนให้พ่อเท่านั้นนายไตรทิพ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เ กิดเรื่องมาตนได้ไปแจ้งความลงบันทึกไว้ที่ สภ.ห้วยใหญ่

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากพ่อของตน และพ่อก็เขียนหนังสือระบ ายความในใจด้วยลายมือมีใจความว่า

ขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยผมมีฐานะย ากจนไม่สามารถจ้างทนายได้โดยนางจรรย าลูกส าวแอบเอาที่ดินไปข าย

พอเรื่องแดงขึ้นก็เกิ ดพ าลไม่พอใจมาบุ กรุ กบ้ านของตน ตนเองต้องการให้ทนายหรือคนที่สามารถช่วยเหลือได้ฟ้ องเอาที่ดินคืนมา

ซึ่งตนนั้นมีอายุมากแล้ว

ข้อมูลmumkhao

Show More