แอ ปป๋าใจดีให้ยื ม 500,000 อนุ มัติไว ได้เงิ นทั นที

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังแ อพป๋า เศร ษฐีใจดีให้ยืมเ งิน ภายใต้รูปแบบบริษัท

เพราะการที่เราจะตั ดสินใจไปกู้ยืมเงิ นด่วนจากใครสักคนอย่ างน้อยเขาต้องมีความน่าเ ชื่อถือมากพอ

และที่สำคัญคือเราต้องมีความมั่นใจและข้อมูลเพียงพอว่าเขามีมาตรฐาน หรือความน่าเชื่ อพอในการให้ยืมเ งิน หรือทวงเงิ นคืนที่เหมาะสม

แอ พยืมเ งินออนไลน์ 24 ชั่วโมง ที่ชื่อว่าแอ พป๋าคืออะไร ข้อมูลของบริษัทที่ควบคุมดูแลน่าเ ชื่อถือแค่ไหน

ดอกเ บี้ย และระยะเวลาการผ่อนเท่าไหร่ ได้เงิ นจริงไหม และสมัครอย่ างไรมีช่องทางไหนบ้ าง ไปดูกันค่ะ

เงิ นด่วนแอ พป๋า คืออะไร ดีไหม

แอ พป๋า (PahPay App) คือ แอ พยืมเงิ นด่วนออนไลน์ ซึ่งอยู่ภายใต้การทำงานของบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด

(สำนักงานใหญ่) บริษัทในเครือของเจมาร์ท ซึ่งด้วยชื่อเสี ยงของบริษัททำให้แอ พป๋ามีความน่าเชื่ อถือมากขึ้นนั่นเอง

แ อพยืมเงิ น ป๋า เราสามารถยืมเงิ นออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลาที่เราต้องการยืมเงิ นด่วนฉุ กเ ฉิน

ซึ่งมีวงเงิ นกู้ให้สูงสุด 500,000 บ าท และไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำ

โดยให้ระยะเวลาการผ่อนชำระย าวนานมากกว่า 6 เดือน สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์พิจารณา ของ J money

พนักงานประจำ เงิ นเดือน 3 หมื่นบ าทขึ้นไป

และสำหรับดอกเ บี้ย แอ พป๋า ในสินเ ชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล J money นั้นก็คิดดอกเ บี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี

และคำนวณแบบลดตั้งลดดอกอีกด้วยค่ะ

โหลดแ อพป๋า เงิ นด่ว น

โดยแอ พป๋ามีให้บริการดา วน์โห ลดระบบ Android ในแ อพ Google play แล้วนะคะ และสำหรับใครที่สนใจ

แอ พป๋า ios อาจจะต้องรอกันนึงนะคะ เชื่ อว่าทางทีมน่าจะพย าย ามพัฒนาเพื่อรองรับผู้ใช้ให้กว้างขึ้นในอนาคตค่ะ

หรือใครที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชัน ก็สามารถเข้าป๋าได้ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.ป๋า.com ชื่อเรียบง่ายที่น่าจะจำได้ขึ้นใจค่ะ

เงิ นด่ วนแอ พป๋า อนุมั ติกี่วัน

ต่อมาสิ่งที่เพื่อนๆและเราเองก็น่าจะอย ากรู้คือ แอ พป๋า แอ พเงิ นด่วนออนไลน์ 30 นาทีจริงหรือเปล่า เท่าที่เราหาข้อมูลมาก็พบว่า

แม้ไม่มีรีวิวแ อพป๋า pantip โดยตรงแต่มีการรีวิว สินเชื่ อบุคคล J money เอาไว้ หนึ่งในกระทู้ที่น่าจะดูเป็นโอกาส

ชื่นใจให้ใครหลาายคนคือ ทางกระทู้นี้ ได้รับผลการอนุ มัติภายใน 4 วันทำการ หลังส่งเอกสาร

ในขณะเดียวกัน หากเป็นช่วงที่ลูกค้ าเยอะมากๆ ก็อาจจะมีการติดต่ออนุ มัติล่าช้าบ้ าง แต่ทางทีมงานก็พย าย ามตอบให้ได้ทั่วถึง

ซึ่งจำนวนวันก็ไม่แน่นอน บ างคนก็มีประสบการณ์อนุ มัติภายใน 2 วัน หรือบ างคนอาจจะใช้เวลาพิจารณาหลักสัปดาห์ก็เป็นได้

ดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการเ งินในช่วงที่คิดว่าผู้คนน่าจะแห่ไปยืมเ งินในสถานการณ์จำเป็นแบบเดียวกัน ก็อาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะคะ

เงิ นด่ว นแอ พป๋า สมัคร

ใครที่สนใจสมั ครเพื่อขอยื่นกู้แ อพป๋า ก็สามารถทำได้ด้วยมี 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

ขั้นที่ 1 เพื่อนๆต้องดูก่อนว่าสินเชื่ อแบบไหนที่เพื่อนๆสนใจเพราะ ป๋า มีหลากหลายรูปแบบสินเชื่ อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ขอยื่นกู้

ขั้นที่ 2 พิจารณาเกณฑ์การพิจารณาและคุณส มบัติผู้สมั ครสินเชื่ อนั้น

ขั้นที่ 3 หากเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดสมัครได้เลย ไม่ว่าจะทางแ อพป๋า หรือทางเว็ปไซต์ ป๋า.com

ขั้นที่ 4 จากนั้นก็รอฟังผลการอนุ มัติได้เลยค่ะ

ข้อมูลsiamnews

Show More